Kungens Kurva

Uppdragsgivare: KF Fastigheter

Kungens Kurva står inför stora förändringar; bygget av förbifarten pågår, Spårväg Syd som ska knyta ihop Flemingsberg – Kungens Kurva med Skärholmen och Älvsjö har beslutats inom ramen för Sverigeförhandlingen. Dessutom planeras för ett stort inslag av bostäder.

Projektledarhusets uppdrag består i projektledning av KF Fastigheters bostadsprojekt i Kungens Kurva. Projektledaren ansvarar bl. a. för att, i dialog med kommunen, ta fram en programhandling för 4 200 bostäder inkl. service och övriga funktioner som behövs för en ny stadsdel.

Kort projektfakta:

  • 155 000 kvm mark
  • Programarbete pågår
  • Området kommer att delas upp i flera detaljplaner
  • Projektet deltar i City Lab Action 2017 i syfte att upprätta ett hållberhetsprogram för området.

Sök på hemsidan

Stäng