Hagastaden

Uppdragsgivare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Hagastaden kommer att utvidga innerstaden och knyta samman Stockholm och Solna.

Vårt uppdrag
Projektledning av projekt inom delområde Norra kvarteren. Delområdet omfattar byggnation av sjukhus, kontor och bostäder ovan tunnlar (Värtabanan och E4/E20). I uppdraget ingår bl a förhandlingar om markförsäljning och exploatering, intern och extern samordning, och ekonomistyrning. Ett komplicerat projekt såväl vad gäller avtal som fastighetsbildning och genomförande.

Projektfakta

·        Byggtid 2010-2025

·        30 ha inom Stockholms stad

·        800 meter överdäckning av E4/E20 och Värtabanan

·        3000 nya bostäder, 14 000 nya arbetsplatser

·        Stockholms stads investering: 10 miljarder

 

Sök på hemsidan

Stäng