Barkarbystaden – Europas största stadsutvecklingsprojekt

Uppdragsgivare: Järfälla Kommun

En komplett stadsdel med 14 000 bostäder till 2032 därefter ytterligare 16 000 bostäder, arbetsplatser, två tunnelbanestationer, pendel- och regionaltågstation, torg, parker, grönområden, sjukhus, handel, hotell, kultur, idrott, skolor och service. Området indelas i ett flertal detaljplaner på såväl Veddestasidan som Barkarbysidan.

Vårt uppdrag

Projektledarhuset har uppdrag åt Järfälla kommun att lotsa fram detaljplaner med tillhörande avtal m m i ett flertal delprojekt; Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Veddesta I, Veddesta II.

Sök på hemsidan

Stäng