Kv. Skonaren

Uppdragsgivare: Armada Fastighets AB

Exploatering av bostadskvarter och nybyggnad av bostadshus vid Åkers Kanal, Österåker, Stockholm.

Vårt uppdrag
Att för beställarens räkning ansvara för projekt- och byggledning, samt att svara för kvalitetsansvaret enligt PBL.

Sök på hemsidan

Stäng