Kv. Skidstaven 2

Uppdragsgivare: Brf. Skidstaven 2

Byte av de elektriska installationerna inom 1 hus med sammanlagt 19 bostadslägenheter.

Vårt uppdrag

  • Inventering av underhållsbehov
  • Upprättande av förfrågningsunderlag
  • Upphandling av entreprenör
  • Projektledning
  • Kontroll
  • Slutbesiktning

Sök på hemsidan

Stäng