Kv. Nattsländan 1, Per Lindeströms väg 64-70

Uppdragsgivare: Brf. Per Lindeströms väg 64-70

Att för beställarens räkning vara projektledare, byggledare, kontrollant och besiktningsman vid upphandling samt utförande av fasad- och balkongrenovering, renovering av fönster, entré- och garageportar samt takrenovering.

Vårt uppdrag
Projektledning i tre separata entreprenader avseende fasad- och balkongrenovering, renovering av fönster, entré- och garageportar samt takrenovering. Fasader renoverades, tvättades och omfärgades. Bomputs knackades ner och lagades ut, skrapning och målning av samtliga plåtdetaljer i fasad. Samtliga balkonger revs bort och nya balkongplattor gjöts på plats, balkongräcken kläddes med ny plåt. På fönster utfördes utvändiga renovering inkl. karm och post med avseende på målning och funktion. Lagning av rötskador i karmbotten och karmsidor mm. Fönster försågs med nya tätningslister och i förekommande fall ny beslagning. Fönster- och tröskelbleck skrapades och målades. Även entrédörrar och garageportar renoverades. Taket renoverades med ny underlagspapp och ny bandtäckt plåt. 2st nya takluckor monterades och samtliga skorstenar bekläddes med ny plåt.

Sök på hemsidan

Stäng