Brf. Storstugan

Uppdragsgivare: HSB, Brf. Storstugan

Att för beställarens räkning vara projektledare, byggledare, kontrollant och besiktningsman vid upphandling och genomförande av fönsterbyte.

Vårt uppdrag

Projektledning vid byte av fastighetens samtliga fönster och fönsterdörrar, totalt ca 5000 fönster och fönsterdörrar fördelat på 704 lägenheter.

Upprätta förfrågningsunderlag samt svara för upphandling av entreprenör. Att under produktionen leda byggmöten och upprätta protokoll, samt utföra ekonomisk kontroll och protokollföra uppgörelser. Att vid projektets slutförande genomföra besiktningar och upprätta besiktningsutlåtanden.Att fortlöpande informera om projektets utveckling till styrelse, boende och övriga hyresgäster.

Sök på hemsidan

Stäng