Brf. Sirius 33

Uppdragsgivare: Brf. Sirius 33

Att för beställarens räkning vara projektledare, byggledare, kontrollant och besiktningsman vid upphandling och genomförande av komplett stambyte samt utbyte av elistallationer.

Vårt uppdrag
Projektledning vid utbyte av fastighetens elinstallationer, kallvatten-, varmvatten- & avloppstammar. Nyinstallation av VVC, renovering av badrum samt installation av ny fjärrvärmecentral i källare.

Upprätta förfrågningsunderlag samt svara för upphandling av entreprenör. Att under produktionen leda byggmöten och upprätta protokoll, samt utföra ekonomisk kontroll och protokollföra uppgörelser. Att vid projektets slutförande genomföra besiktningar och upprätta besiktningsutlåtanden.

Att fortlöpande informera om projektets utveckling till styrelse, boende och övriga hyresgäster.

Efter utförd entreprenad har vi också hjälp till vid ombyggnad av hyreslokal till lägenhet om ca 50m² samt utbyte av fastighetens låssystem.

Sök på hemsidan

Stäng