Brf. Rovan 3

Uppdragsgivare: Brf. Rovan 3

Att för beställarens räkning vara projektledare, byggledare, kontrollant och besiktningsman vid upphandling samt utförande av Stambyte, fönsterrenovering och fasadrenovering.

Vårt uppdrag
Projektledning vid tre separata entreprenader avseende Stambyte, Fönsterrenovering och Fasadrenovering. Komplett stambyte innefattande både kök och badrum inklusive badrumsrenovering. I samband med stambyte byttes all el i fastigheten ut.

Renovering och målning av fönster med tillhörande plåtbleck och smide. Rötskador åtgärdades. Lagning av droppnäsor och komplettering med nya tätningslister. Renovering och omfärgning av gatufasad. Bomputs knackades ner och utlagades, takavvattning sågs över och förbättrades vid anslutning mot tak, samtliga plåtdetaljer i fasad skrapades och målades, Stensockel tvättades.

Sök på hemsidan

Stäng