Brf. Roslagsgården

Uppdragsgivare: Brf. Roslagsgården

Projektledning i samband med försäljning och ombyggnad av råvind till lägenheter.

Vårt uppdrag
Försäljning av råvind, upprätta avtal samt agera teknisk sakkunnig och kontrollant vid byggnation av lägenheter.2st yttertak renoverades med ny bandtäckt plåt. Vindar och källare revs ut och nya lägenhetsförråd installerades. Gatuhusets hiss förlängdes och vindsvåning inreddes med 2st nya lägenheter. Upprätta förfrågningsunderlag samt svara för upphandling av entreprenör. Att under produktionen leda byggmöten och upprätta protokoll, samt utföra ekonomisk kontroll och protokollföra uppgörelser. Att vid projektets slutförande genomföra besiktningar och upprätta besiktningsutlåtanden. Att fortlöpande informera om projektets utveckling till styrelse, boende och övriga hyresgäster.

Sök på hemsidan

Stäng