Brf. Oxeln 7

Uppdragsgivare: Brf. Oxeln 7

Upprustning av brf Oxeln 7, Solna. Statusbesiktning av fastigheten. Byte av fastighetens VA-stammar och renovering av samtliga badrum. Utbyte av fastighetens undercentral samt renovering av tvättstuga och källarutrymmen. Renovering av fastighetens samtliga fönster.

Vårt uppdrag
Att fortlöpande informera om projektets utveckling till styrelse, boende och övriga hyresgäster. 
Att upprätta förfrågningsunderlag med utgångspunkt i styrelsens krav och önskemål, samt svara för upphandling av entreprenör. I detta ingår att utvärdera inkomna anbud och upprätta entreprenadkontrakt med antagen entreprenör.  Att under produktionen leda byggmöten och upprätta protokoll, samt utöva ekonomisk kontroll och protokollföra uppgörelser.  Att vid projektets slutförande genomföra besiktningar och upprätta besiktningsutlåtanden.

Sök på hemsidan

Stäng