Brf. Lilla Gråberget

Uppdragsgivare: Brf. Lilla Gråberget

Omfattande upprustning av brf Lilla Gråberget, Stockholm. Statusbesiktning och upprättande av underhållsplan. Byte av VA-stammar och renovering av samtliga badrum. Utbyte av elinstallationer. Renovering av samtliga fönster. Utbyte av tätskikt på innergård. Byggnation av nytt soprum med sopnedkast och sopkarusell samt invändig ommålning av garage.

Vårt uppdrag
Att fortlöpande informera om projektets utveckling till styrelse, boende och övriga hyresgäster. 
Att upprätta förfrågningsunderlag med utgångspunkt i styrelsens krav och önskemål, samt svara för upphandling av entreprenör. I detta ingår att utvärdera inkomna anbud och upprätta entreprenadkontrakt med antagen entreprenör. Att under produktionen leda byggmöten och upprätta protokoll, samt utöva ekonomisk kontroll och protokollföra uppgörelser.  Att vid projektets slutförande genomföra besiktningar och upprätta besiktningsutlåtanden.

Sök på hemsidan

Stäng