Brf. Kopparn 12

Uppdragsgivare: Brf. Kopparn 12

Att för beställarens räkning vara projektledare, byggledare, kontrollant och besiktningsman vid upphandling samt utförande av fasadrenovering och balkongmontage.

Vårt uppdrag
Projektledning och samordning av två separata entreprenader avseende fasadrenovering samt balkongmontage. Gårdsfasaden renoverades och omfärgades. Bomputs knackades ner, hela fasaden sandblästrades och lagades ut. Innan fasaden färgades av monterades balkongdörrar och balkar för balkongplattor. 8st nya balkonger monterades inkl. fönsterdörrar och diverse anpassningar inomhus.

Sök på hemsidan

Stäng