Brf. Hedenbacken

Uppdragsgivare: Brf. Hedenbacken Mindre 24

Gårdsrenovering av brf Hedenbacken Mindre 24, på Kommendörsgatan i Stockholm, inklusive breddning av terrasser, bergvärmeinstallation, renovering tvättstuga, föreningslokal samt poolrum, ommålning garage och korridorer samt ny beläggning med gjutasfalt i garaget samt diverse mindre åtgärder.

Vårt uppdrag
Projektledning vid renovering av gårdsbjälklag, trädgård och markarbeten, renovering av takterrasser i samband med ändring av den invändiga takavvattningen till utanpåliggande hängrännor och stuprör. Omfärgning av fasader. Borrning och installation av bergvärme genom befintligt gårdsbjälklag och 350 m/ hål totalt 9 st.

Renovering tvättstugan med nya ytskikt, installationer och maskiner. Befintlig förenings-lokal inkl pooldel, träningsavdelning, toalettutrymmen etc har ytskiktsrenoverats. Garaget har målats upp och försetts med nya armaturer samt belagts med gjutasfalt.

I samtliga trapphus har belysningsarmaturerna försetts med ny styrutrustning och försetts med handikappöppnare. De arbeten som kvarstår är att byta ut befintligt låssystem i alla gemensamma utrymmen.
Föreningen är uppförd 1975 och omfattar 78 lägenheter.

Sök på hemsidan

Stäng