Brf. Grimstaby

Uppdragsgivare: Brf. Grimstaby

Ombyggnad av lokaler i brf Grimstaby, Upplands Väsby, Stockholm, som tidigare använts för skol- och daghemsverksamhet, till lägenheter med bostadsrätt. Detta innebär nya planlösningar och installationer, nya fasadöppningar, byte av samtliga fönster och dörrar, samt inredande av vindsvåning.

Vårt uppdrag
Att för beställarens räkning ansvara för bygglov, projekt- och produktionsledning samt kvalitetsansvar enligt PBL.

Sök på hemsidan

Stäng