Brf. Älgskyttarne 9

Uppdragsgivare: Brf Älgskyttarne 9

Att för beställarens räkning vara projektledare, byggledare och kontrollant vid  upphandling samt utförande av takrenovering.

Vårt uppdrag

Projektledning vid renovering av fastighetens upphöjda takdel. Upprätta förfrågningsunderlag samt svara för upphandling av entreprenör. Att under produktionen leda och protokollföra byggmöten samt utföra ekonomisk kontroll och protokollföra uppgörelser. Befintlig takplåt och papp revs bort ner till råsponten, taket isolerades med 150 mm jackopor. Ny ventilerad råspont reglades upp med ökat lutning för att förbättra vattenavrinning och täcktes med ny underlagspapp och bandtäckt plåt. Nya hängrännor och stuprör monterades. Brandmur mot grannfastighet höjdes och kläddes in med plåt. Befintligt expansionskärl samt pannskorsten demonterades ner till vindsbjälklag för att ge utrymme åt ytterligare förrådsytor.

Sök på hemsidan

Stäng