Brf. Älgen 16

Uppdragsgivare: Brf Älgen 16

Att för beställarens räkning vara projektledare, byggledare, kontrollant och besiktningsman vid upphandling samt utförande av fasadrenovering och fönsterrenovering.

Vårt uppdrag
Projektledning i två separata entreprenader avseende fasadrenovering samt fönsterrenovering.

Samtliga fasader renoverades, tvättades och omfärgades. Bomputs knackades ner och lagades ut, skrapning och målning av samtliga plåtdetaljer i fasad. Samtliga balkongers undersida renoverades och färgades om.

På fönster utfördes utvändiga renovering inkl. karm och post med avseende på målning och funktion. Lagning av rötskador i karmbotten och karmsidor mm. Fönster försågs med nya tätningslister och i förekommande fall ny beslagning.

Sök på hemsidan

Stäng