Ulvsundadepån

Uppdragsgivare: AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)

Ulvsundadepån är en ny spårvagnsdepå som ska inrymma 56 spårvagnar samt verkstadslokaler, administrationslokaler, trafikledningscentral m.m. för Tvärbanans nya Solnagren. Depån innehåller funktioner för tungt underhåll, målarbox, trafikledningscentral för alla lokalbanor, tvätt och städning samt hjulsvarv.

Vårt uppdrag
Uppdraget omfattar all projektledning från program, planarbete, fastighetsförvärv, projektering i 3D, upphandling, produktion och färdigställande samt samverkan med projektet för anskaffning av nya spårvagnar (A35) och upphandling av ny trafikoperatör (E20).

Sök på hemsidan

Stäng