Tessinska Palatset

Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk

Renovering av matsal samt ombyggnad av residenskök för brukarens representationsverksamhet (Länsstyrelsen i Stockholm). Rivning och anpassning av befintligt 60-talskök med nytillverkad köksinredning och nytt specialanpassat storkök samt installationer. Samordning av sidoentreprenörer avseende el-matning, brandlarm samt fasadställning och bygghiss.

Vårt uppdrag
Att biträda Statens fastighetsverk med projekt-, projekterings- och byggledning. Utföra kostnadsstyrning samt entreprenadupphandling.

Övrigt
Byggnaden uppfördes som bostad av och för Nicodemus Tessin under 1690-talet.

Sök på hemsidan

Stäng