Nacka Sjukhus

Uppdragsgivare: Locum/SFI

Nacka sjukhus består av en huvudbyggnad, bestående av en lågdel i 3 plan, en högdel i 8 plan samt en logistik- och teknikbyggnad. Projektet omfattar ombyggnad av slutenvårdsavdelningar för somatisk och psykiatrisk vård, för att svara upp mot nya arbetssätt inom vården, och för att höja byggnadens tekniska standard. Slutenvårdsavdelningarna återfinns uteslutande i huvudbyggnadens högdel, tillsammans med lokaler för vårdavdelningarnas administration. I lågdelens lägre plan iordningställs omklädningsrum för personal. Teknikbyggnaden anpassas för att klara större flöden och annan logistiklösning, och de tekniska utrymmen som servar huvudbyggnaden rustas upp och byggs ut.

Moderniseringen av vårdavdelningarna innefattar bl.a. nya planlösningar, stambyten av alla tekniska system, nya fönster och renoverad fasad. För att få rum med nödvändiga stödfunktioner görs en mindre utbyggnad mellan högdelens flyglar. Produktionen kommer att genomföras etappvis, med pågående vårdverksamhet i sjukhusets lågdel.

Vårt uppdrag:

Projektledarhuset har av Locum/SFI anlitats för beställarens interna projektledning för huvudbyggnaden, extern projektledning för huvud- och logistikbyggnadsprojekten, projekteringsledning, BAS-P samt miljöbyggsamordning.

 

Sök på hemsidan

Stäng