Kv. Björnen – Adelcrantzska palatset

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk

Adelcrantzska palatset byggdes i mitten av 1700-talet. Arkitekt var Carl Fredrik Adelcrantz, som ritade palatset till bostad för sig och sin familj.

Det stora projektet omfattar såväl ombyggnad, som påbyggnad och nybyggnad, av kv. Björnen i regeringskvarteren. Adelcrantzska palatset är en del av kv. Björnen. Palatset ska restaureras i sin helhet och förses med nya installationer. Byggnaden är klassad som statligt byggnadsminne.

Vårt uppdrag

Projektledarhusets uppdrag omfattar byggledning av arbetena i Adelcrantzska palatset. Då byggnaden är ett statligt byggnadsminne innebär arbetet kontinuerlig kontakt med Riksantikvarieämbetet.

Sök på hemsidan

Stäng