K-husen, Åkersberga Centrum

Uppdragsgivare: Armada bostäder AB

På befintlig fastighet i Åkersberga centrum har kommunen/Armada bestämt att bygga ca 40 mindre lägenheter med underliggande garage på totalentreprenad. Projektet består av nyproduktion av flerbostadshus och renovering av befintliga flerbostadshus. Nyproduktion sker i första skede som evakuering åt de boende inför renovering av de befintliga bostadshusen. Renoveringen omfattar bl.a. stambyte, fönster- och fasadrenovering samt installation av hiss.

Vårt uppdrag

Projekt- och projekteringsledning vid upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Upprättande av administrativa föreskrifter samt upphandling av totalentreprenad enligt LOU. Projekt- och byggledning under genomförandet. Besiktning är bokad till april-maj 2012.

Sök på hemsidan

Stäng