Gamla Riksarkivet

Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk

Upprustning av Gamla Riksarkivet/Riksdagshuset på Riddarholmen i Stockholm. Byggnaden skall rustas upp i sin helhet för ny användning. Upprustnings- och  ombyggnadsåtgärder uppfyller i största möjliga utsträckning krav på brandskydd, klimat och  tillgänglighet. Vårt uppdrag Att biträda beställaren med projekt-, projekterings- och byggledning. Förutsättningar Åtgärderna utgår ifrån husets speciella kvaliteter och utförs så att de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena består.

  • Projektet påbörjades i mars 1999 och har därefter haft ett flertal stopp. Projektet återupptogs i juni 2008 och skall vara slutfört efter sommaren 2011.

Sök på hemsidan

Stäng