Skanskvarnsskolan

Uppdragsgivare: SISAB

Skanskvarnsskolan är en kommunal skola nära Gullmarsplan. Skolan har haft ett behov av en kapacitetsökning där en nybyggnation med ny matsal inkl. kök, idrottshall och klassrum har utförts. Det nya huset har certifierats enligt Miljöbyggnad 3.0, nivå Silver.
De befintliga lokalerna har rustats upp och då köket och matsalen flyttats till den nya byggnaden, innebar det en flyttkedja av klassrum, slöjdsalar mm i den befintliga byggnaden. I och med upprustningen passade SISAB även på att tillgänglighetsanpassa lokalerna och rusta upp skolgården.

Vårt uppdrag

Som miljösamordnare har vi varit med från projektstart hela vägen genom projektering och produktion till färdig byggnad för att säkerställa att projektet klarar både Miljöbyggnadscertifiering och att SISABs uppsatta miljökrav klaras.

Sök på hemsidan

Stäng