Kv. Distansen 2

Uppdragsgivare: Peab Sverige AB

Projektet omfattar kontorsbyggnad, parkeringshus på samt ”KIT Handle”. För projektet har byggherren tecknat hyresavtal på ca 6 000 kvm LOA samt 1 000 kvm ”Kit Handle”. Lokalytor för restaurang och butiker ska förberedas på bottenvåningen. För de ytor där hyresgäst finns tecknad anpassas dessa efter hyresgästens krav och önskemål enligt kontraktshandlingar. För övriga kontorsytor, de utan hyresgäst, anpassas utförandet till ”Stopp-Färdig”-standard.

Objektet ligger i Ulriksdalsområdets västra del. I direkt anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation, nordöst om tunneln / stationsentrén.

Vårt uppdrag

Att som Breeam AP samordna arbetet med att ta fram underlag för att genomföra BREEAM-SE-certifiering, nivå Very Good för kontorshus och KIT-handel. Kontor och KIT-handel kommer certifieras som två separata delar, kontor och industri (lager).

 

Sök på hemsidan

Stäng