Förskolan Vargen

Uppdragsgivare: Sundbybergs stad

Nybyggnad av förskolan Vargen med mycket högt miljöfokus. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad Guld.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag innebär projekteringsledning, projektledning, miljöledning samt kvalitetsansvarig vid uppförande av ny förskola i Sundbyberg.

Sök på hemsidan

Stäng