Brinkskolan

Uppdragsgivare: Täby Kommun

Täby kommun har byggt en ny förskola och F-6 skola i Täby. Skolan är placerad på tomt för gamla Östravallabrinkskolan och byggts i två plan och ca 6500 m2 BTA. Brinkskolan har varit ett BIM-projekt där projektörernas 3D-modeller kopplades ihop med kalkylen. Skolan innehåller matsal/restaurangkök, samlingslokal, scen, kontor m.m.

Byggnaden är certifierad och verifierad Miljöbyggnad nivå Guld.

I juni 2016 tilldelades projektet pris som årets stadsbyggnadsprojekt i Täby. Läs mer om projektet på följande länkar:

http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Stadsplanering/Nytt-stadsbyggnadspris/

http://www.mynewsdesk.com/se/linkarkitektur/news/brinkskolan-vinnare-av-taebys-stadsbyggnadsprojekt-2016-170453

Vårt uppdrag

Projektledarhuset bistod med projektledare, projekteringsledare, byggledare, miljöledare, BIM-ledare, installationsledare och kontrollsansvarig.

Vad gäller BIM styrde Projektledarhuset arbetet med 5D-BIM och projekteringen, samt planerade och ledde arbetsmöten varannan vecka. Projektören använde 3D-modellerna för att skapa ritningar med horisontella och vertikala snitt och detaljer. Med hjälp av dessa visualiseringar var det lättare att kommunicera med de brukare som inte är vana att läsa ritningar.

Mängderna i 3D-modellerna drev kalkylen och tidplanen. För att kommunikationen och arbetet med 5D-BIM skulle fungera effektivt användes Model Progress Specification (MPS). MPS ger konkreta och tydliga krav på vad som ska levereras när och underlättar arbetet med kalkyl och tidplan. 3D-modellerna samordnades och kontrollerades systematiskt i Solibri Modelchecker för att identifiera möjliga problemområden.

Sök på hemsidan

Stäng