Brinkskolan

Uppdragsgivare: Täby Kommun

Täby kommun bygger en ny förskola och F-6 skola i Täby. Skolan placeras på tomt för gamla Östravallabrinkskolan och byggs i två plan och ca 6500 m2 BTA. Brinkskolan är ett BIM-projekt där projektörernas 3D-modeller kopplas ihop med kalkylen. Projektering sker för klassning Miljöbyggnad Guld. Skolan innehåller matsal/restaurangkök, samlingslokal, scen, kontor m.m.

I juni 2016 tilldelades projektet pris som årets stadsbyggnadsprojekt i Täby. Läs mer om projektet på följande länkar:

http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Stadsplanering/Nytt-stadsbyggnadspris/

http://www.mynewsdesk.com/se/linkarkitektur/news/brinkskolan-vinnare-av-taebys-stadsbyggnadsprojekt-2016-170453

Vårt uppdrag

Projektledarhuset bistår med projektledare, projekteringsledare, byggledare, miljöledare, BIM-ledare och installationsledare. Vi tillsätter även kontrollsansvarig.

Vad gäller BIM styr Projektledarhuset arbetet med 5D-BIM och projekteringen, samt planerar och leder arbetsmöten varannan vecka. Projektören använder 3D-modellerna för att skapa ritningar med horisontella och vertikala snitt och detaljer. Med hjälp av dessa visualiseringar är det lättare att kommunisera med de brukare som inte är vana att läsa ritningar.

Mängderna i 3D-modellerna driver kalkylen och tidplanen. För att kommunikationen och arbetet med 5D-BIM ska fungera effektivt används Model Progress Specification (MPS). MPS ger konkreta och tydliga krav på vad som ska leveraras när och underlättar arbetet med kalkyl och tidplan. 3D-modellerna samordnas och kontrolleras systematiskt i Solibri Modelchecker för att identifiera möjliga problemområden.

Sök på hemsidan

Stäng