Vårdhuset Liljeholmen

Uppdragsgivare: Citycon Development

Ombyggnad i befintlig kontorsfastighet för vårdverksamhet; MVC, BVC, praktikertjänst (inkl. dagkirurgi/operationssalar), SLL-forskning, reagera (sjukgymnastikmottagning), SHIA (organisation för funktionshindrade), hissombyggnad (SLL-krav) samt nytt kontor Nordic Flanges.

Vårt uppdrag
Projektledning, projekteringsledning, upphandling samt besiktning.

Sök på hemsidan

Stäng