Vällingbyskolan

Uppdragsgivare: SISAB, Skolfastigheter i Stockholm

Projektledarhuset har fått i uppdrag att projektleda skedet ”utredning” enligt SISABs projektmodell för Vällingbyskolan i Vällingby.
Utredningen ska, när den är klar, redovisa hur skolan på bästa sätt kan öka sin kapacitet från att vara en 3-parallellig till att bli en 4-parallellig skola för årskurs F-9.
I samband med kapacitetsökningen vill SISAB och hyresgästen Stockholms stads utbildningsförvaltning även förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
Skolan har även ett generellt renoveringsbehov som på olika sätt också hanteras i utredningsarbetet.

Sök på hemsidan

Stäng