Swenox

Uppdragsgivare: Alfab Nyköping 1 AB (Alecta)

Tillbyggnad av befintlig industri, för tillskapande av ytor för ny produktionslina, samt ombyggnader i befintlig del för samkörning med den nya produktionslinan. Brukaren är Swenox. Swenox är världsledande vid tillverkning av avgaskatalysatorer för lastbilar. Swenox har historiskt varit leverantör till Scania och har nu vunnit en stor upphandling från Daimler Bentz, som är världens största lastbilstillverkare. Därför krävs den nya produktionskapaciteten. Totalt skapas drygt 300 nya arbetstillfällen i Nyköping.

Vårt uppdrag

Projektledning, projektcontroller vid utförandet av entreprenaden. Vårt uppdrag har präglats av en stor samarbetsvilja hos alla inblandade parter i projektet. ”Uppdraget är inte lyckat om inte verksamheten fungerar bra när projektet är avslutat”, var styrdirektivet från vår beställare. Detta har ställt stora krav på alla inblandade med stor medverkan från Nyköpings kommun, verksamheten samt beställaren av verksamhetens produkter.

Sök på hemsidan

Stäng