Sergelhuset

Uppdragsgivare: Vasakronan

Med visionen om den ‘Goda staden’ har Vasakronan utvecklat kv. Hästskon 12, även kallat Sergelhuset. Projektet är beläget invid Sergels torg och är för de flesta känt som SEBs gamla högkvarter. Genom projektet Sergelhuset bidrar Vasakronan aktivt till och stödjer Stockholm stads vision om ett levande stadsliv, med uppgift att på bästa sätt tillgängliggöra och vitalisera stadsrummet för att få ett attraktivt, tryggt och säkert city med utökat utbud av moderna kontor, handel och bostäder. Byggnaden blev 2020 utsedd till årets LEED-projekt av Sweden Green Building Awards och under våren 2021 certifierad LEED Platinum v.4, core and shell.

Projektet har omfattat om- och nybyggnation med en BTA om drygt 80.000 kvm. Genomförandet har pågått från 2017 fram till 2020 och varit fördelat på 4 totalentreprenader samt en entreprenad för APO – den tillfälliga fabriken.

Projektledarhuset har ingått i Vasakronans beställarorganisationen i roller som projektchef, delprojektledare, byggledare och tidplanerare samt som LEED-samordnare för en av delentreprenaderna.

Sök på hemsidan

Stäng