Sergelhuset

Uppdragsgivare: Vasakronan

Med visionen om den ‘Goda staden’ utvecklar Vasakronan kv. Hästskon 12, beläget invid Sergels torg och för de flesta känt som SEBs gamla högkvarter. Genom projekt Sergelhuset bidrar Vasakronan aktivt till och stödjer Stockholm stads vision om ett levande stadsliv, med uppgift att på bästa sätt tillgängliggöra och vitalisera stadsrummet för att få ett attraktivt, tryggt och säkert city med utökat utbud av moderna kontor, handel och bostäder. Byggnaden ska certifieras för LEED Platinum v.4, core and shell.

Projektet omfattar om- och nybyggnation med en BTA om drygt 80.000 kvm. Genomförandet sträcker sig från 2017-2020 och är fördelat på 4 totalentreprenader samt en entreprenad för APO – den tillfälliga fabriken.

Projektledarhuset ingår i beställarorganisationen i roller som projektchef, delprojektledare, byggledare samt tidplanerare.

Sök på hemsidan

Stäng