Kv. Tobaksmonopolet 2 – Magasinet

Uppdragsgivare: Aberdeen Property/Investors Pan Nordiska

Ombyggnad av kontor i anrika kvarteret Tobaksmonopolet från 20-talet på Södermalm i Stockholm. Fastigheterna är från 20-talet, uppförda som tobakfabrik respektive tobaksmagasin. Fastigheten ska efter ombyggnaden vara ett modernt fungerande kontorshus med showroom i anslutning till den stora ljusgården och omgivande gator. Ombyggnaden färdigställs i takt med uthyrning.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag innebär att hålla såväl projekteringsledning som projektledning i projektet.

Vi har hållit i projektets framtagande av programhandling för att sedan färdigprojektera och handla upp entreprenörer. Under produktionsskedet håller vi projektledning och ekonomiuppföljning mot såväl entreprenör som beställare.

Sök på hemsidan

Stäng