Arrheniushusen NPQ

Uppdragsgivare: Akademiska Hus, Region Stockholm

Stockholms universitet har behov av lokaler för att tillgodose kraven från en ökande och föränderlig verksamhet inom det naturvetenskapliga området – lokaler som tillåter användning för olika verksamheter över tid. Av denna anledning har man tillsammans med Akademiska Hus beslutat utreda möjligheterna för en nybyggnad om 16 000 kvm inom norra Frescati. Denna nybyggnad ska byggas ihop med det befintliga Arrheniuslaboratoriet, en samling byggnader för naturvetenskapliga ändamål. Komplexet består av flera huskroppar, och har byggts till i etapper i snart 40 år. Arrheniuskomplexet karakteriseras av sin utanpåliggande stomme med synliga betongpelare, vilken dock inte uppfyller de miljömål som myndigheter och fastighetsägare ställer idag, och beslut har därför fattats att stomsystemet på de planerade byggnadskropparna N, P och Q istället ska byggas med en invändigt varm stomme. Skala, modularitet, taklandskap och materialval ska dock bibehållas. De nya huskropparna kommer att byggas på en parkeringsplats norr om Arrheniushusen, i enlighet med den ursprungliga utbyggnadsplanen från 1970-talet. På detta sätt undviks att bygga på grönområde i Nationalstadsparken. Under husen och den nya innergården byggs ett parkeringsgarage.

Vårt uppdrag

Projektledarhuset har av Akademiska Hus anlitats för att genomföra projekt-, projekterings, bygg- och miljöledning för projektet, samt att ansvara för projektets arbete med BIM. Projektet genomförs med objektsbaserad 3D-projektering, mängdavtagning till kalkyl från 3D-modeller, statusmärkta objekt, samt hantering av programkrav och projekteringslösningar i integrerad rumsfunktionsdatabas (dRofus).

Uppdraget omfattar framtagande av program-, system-, bygg- och relationshandlingar. Projektledarhuset ska även genomföra upphandling av entreprenör samt utföra byggledning under hela entreprenadtiden. Kontinuerlig ekonomisk uppföljning hör till uppdraget, liksom ansvar för samordning av projektets miljöarbete. Miljöarbetet innefattar, utöver Akademiska Hus egna krav, klassning enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad, nivå Silver.

Sök på hemsidan

Stäng