VHC – Veterinär- och husdjursmedicinskt centrum

Uppdragsgivare: NIRAS Sweden AB / SLU

VHC/SLU-projektet är nära integrerat och samordnat med Akademiska Hus husbyggnadsprojekt (VHC/AHU projektet) och inkluderar ansvar för kravställning, projektering, upphandling, produktion och montage av bl.a. medicinsk- och forskningsutrustning (inkl. verifiering/kvalificering), skyddsventilation, laboratorieinredning, AV-utrustning samt inventarier för verksamhetens djurhållning.

Projektledarhusets uppdrag har varit att som underkonsult till NIRAS Sweden AB ingå i SLU:s projektledning och ansvara för Bygg- och installationsledning av SLU:s installationer i VHC projektet.

Sök på hemsidan

Stäng