NKS – Nya Karolinska Solna

Uppdragsgivare: Stockholms Läns Landsting

NKS är en central del i en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i Stockholms län. En omfattande utveckling av hela vårdsystemet där det nybyggda universitetssjukhuset kommer att ha ansvar för de patienter som är svårast sjuka och skadade. NKS genomförs helt och hållet med patientens säkerhet, integritet och omvårdnad i centrum – från planering, utformning och byggnation till färdigt sjukhus.

Projektledarhusets uppdrag är att ansvara för installation, teknisk driftsättning och överlämnande av upphandlade MT-utrustningar (medicin tekniska utrustningar) i projektet vilket inkluderar genomförande av pre-design, design, installation, kontroll och besiktningar, överlämning samt stöd under den kliniska driftsättningen inför öppnandet av det nya sjukhuset. Uppdraget omfattar samordning med byggentreprenör, leverantör av MT-utrustningar, verksamheten samt övriga försörjningsprojekt och utbildningsprojekt.

MT-leverantörer är Maquet, Medirum, Olympus, Fagerhult, Merivaara, AMAB, Getinge, GE, HAUX, Philips.

Sök på hemsidan

Stäng