Energiklustret, Arrheniuslaboratorierna

Uppdragsgivare: Akademiska Hus

Genom ett framsynt tänkande har Akademiska Hus på ett radikalt sätt tagit ett helhetsgrepp kring energihantering på Arrheniuslaboratorierna i Stockholm. Försörjning av värme och kyla sker nu från en energicentral där värmepumpar i kombination med ett energilager utgör hjärtat i ett Energikluster. Energiklustret försörjer ca 80.000 kvm laboratorier, lektionssalar och kontor med värme och kyla.

Just nu pågår ett arbete att docka in de intilliggande byggnaderna till energiklustret. För att detta ska vara möjligt byts befintliga ventilationsbatterier och rumskylare ut till nya modeller, anpassade till de ny temperaturnivåer som energicentralen levererar. Ombyggnationerna av VVS-systemen är omfattande, och ett nära samarbete med hyresgästen är nödvändigt för att verksamheten ska påverkas så lite som möjligt. I samband med dessa arbeten passar man även på att göra uppgraderingar av styr- & reglersystem samt byten av befintliga kylmaskiner.

Vårt uppdrag

Projektledarhusets uppdraget omfattar framtagande av program-, system-, bygg- och relationshandlingar. Projektledarhuset genomför även upphandling av entreprenörer samt byggledning under hela entreprenadtiden. Kontinuerlig ekonomisk uppföljning hör också till uppdraget, liksom ansvar för samordning av projektets miljöarbete.

Sök på hemsidan

Stäng