Kv. Uarda 5

Uppdragsgivare: Fabege AB

Nybyggnad av huvudkontor för Vattenfall AB, inom kv Uarda 5, Arenastaden i Solna, Stockholm. Fabege har tilldelats priset ”Green Building Award” för Uarda 5.

Vårt uppdrag
Att som beställarens miljösamordnare utföra miljöledning genom alla skeden; program-, system- och bygghandling till produktion och uppföljning.

Övrigt
Fastigheten består av fyra huskroppar med 8-13 våningar med gemensam entré och garageplan. Varje huskropp representerar de fyra grundelementen; jord, luft, eld och vatten. Detta återspeglas i färgsättningarna i de fyra huskropparna.
Projektet har en hög miljö- och energiprofil, och har genom innovativa och genomtänkta byggmaterial, byggmetoder och driftslösningar, lyckats pressa energianvändningen 64 procent lägre än Boverkets byggregler (BBR). Exempel på miljö- och energianpassningar är ett klimatskal som uppfyller kriterierna för passivhus, sedumtak, elalstrande solceller, varmvattenalstrande solfångare, frikyla och energieffektiva hissar och ljuskällor.

Fabege har efter sin certifiering av Green Building, även tilldelats priset Green Building Award av European Commissions Joint Research Center för Uarda 5. Projektet har även erhållit certifikatet Miljöbyggnad GULD genom en sammanvägd aggregering av indikatorer inom områden energi, inomhusmiljö och material. Certifieringen baseras på projekterade handingar och kommer att inom 1-2 år verifieras.

Sök på hemsidan

Stäng