Kv. Telefonfabriken – Hus 05 – Förskolan Paletten

Uppdragsgivare: Vasakronan

En förskola uppförd i två plan med plats för drygt 100 barn, där stor vikt lagts vid hållbarhet, inomhusmiljö och energi.

Vårt uppdrag
Projektledarhuset har lett den övergripande miljöstyrningen för projektet, där vi för beställarens räkning har tagit fram miljöprogram och handlingsplan med fokus på energi och miljö. I arbetet med projektet ingår även arbete med ansökningshandlingar för certifiering inom EU:s GreenBuilding Programme.

Sök på hemsidan

Stäng