Kv. Riga

Uppdragsgivare: Vasakronan

Nybyggnad av kommersiell fastighet för handel och kontor i 7 plan med två olika miljömärkningar belägen i Södra Värtahamnen i Stockholm. Butik i gatuplanet och garage i källarplanet.
Byggnaden kommer att ha mycket liten miljöpåverkan tack vare en låg energianvändning, bra byggnadsstruktur, kloka materialval etc.

Vårt uppdrag

Projektledarhuset har som miljösamordnare för Vasakronan utfört övergripande kontroll och samordning av miljö och fuktfrågor i projektet. Arbetet med projektet har inkluderat uppförande av miljöprogram samt arbete med ansökningshandlingar för certifiering inom EU:s GreenBuilding och svenska Miljöbyggnad. Kvarteret Riga belönades år 2011 av The European Green Building Programme med första pris i the GreenBuilding Awards för sin miljöinriktning med extremt låg energiförbrukning inom kategorin Nya fastigheter.

Andra miljömål har varit att skapa en god innemiljö och att använda sunda material och kemikalier. Uppdraget omfattade även uppföljning av Peabs och deras underkonsulter och entreprenörernas miljöarbete.

Sök på hemsidan

Stäng