Hotel J, Nacka Strand

Uppdragsgivare: Vasakronan

Utbyggnad av Hotel J i Nacka Strand, Nacka, en byggnad med hög design- och miljöambition.

Vårt uppdrag
Som beställarens miljösamordnare innebär arbetet i projektet övergripande ansvar för kontroll och samordning av miljö, energi- och fuktfrågor. Arbetet innefattar bland annat framtagande av ett miljöprogram för projektet samt sammanställning av ansökningshandlingar inför certifiering inom EU:s GreenBuilding och svenska Miljöbyggnad.

Sök på hemsidan

Stäng