Om oss

Projektledning med engagemang

Projektledarhuset leder planprocesser och byggprojekt för uppdragsgivare i både offentlig och privat sektor. Vi erbjuder tjänster genom hela byggprocessen, för bostadsområden, infrastruktur, kontor, köpcentrum, restauranger, skolor, vårdanläggningar, offentliga och kulturhistoriska byggnader.

Projektledarhusets grundläggande värderingar och ledord är följande:

  • Oberoende
  • Hög kompetens och integritet
  • Lyhördhet för kundens önskemål utan att göra avkall på vårt oberoende
  • Engagerade och delaktiga medarbetare som värnar om såväl företagets utveckling som sina arbetskamrater

 

Projektledarhuset är ett oberoende konsultföretag inom bygg-, fastighets- och anläggningsbranschen. Vi arbetar med hög kompetens och med stor lyhördhet för kundens behov. Som oberoende konsulter har vi inga externa ägare, eller bindande förpliktelser mot utomstående aktörer eller leverantörer, utan kan alltid prioritera det aktuella projektets bästa.

Vi gör verklighet av byggherrens vision, och representerar kundens värderingar i kontakt med hyresgäster, entreprenörer samt övriga projektdeltagare. För att lyckas krävs lyhördhet för kundens behov och drivkrafter, samt stort engagemang i vårt sätt att arbeta.

Med rätt kompetens leder vi projektet i mål inom givna ramar vad gäller tid, ekonomi och kvalitet.
Vi är alla utbildade i projektledning genom PMI, Project Management Institute. Vi arbetar med system som följer de internationella kvalitets- och miljöstandarderna ISO9001 och ISO14001.

Vi arbetar med hög integritet och talar om när något är fel. En projektledare från Projektledarhuset har krav på sig internt att alltid uppträda korrekt, enligt gällande branschpraxis och lagar. Projektets beslutsfattare är vår uppdragsgivare och vi bistår med underlag och råd så att de bästa besluten kan fattas i rätt tid.

Miljö- och hållbarhetsfrågor får ett allt större utrymme och fokus, i branschen såväl som i samhället i stort. Genom att erbjuda miljötjänster till våra kunder främjar vi denna utveckling, och tar vårt ansvar för uppfyllandet av de nationella miljömålen, uppsatta av Sveriges riksdag.

Styrelse

Björn Casserlöv

Björn Casserlöv

Ordförande


Birgitta Leijon

Birgitta Leijon
Torbjörn Englund

Torbjörn Englund

Projektledare
08-588 919 33
torbjorn.englund@projektledarhuset.se

Torbjörn arbetar som projektledare för kommersiella fastigheter, större kontors- och infrastrukturprojekt, från utrednings- och programskedet till färdigställande. Torbjörn är civilingenjör och ekonom med lång erfarenhet som entreprenör.

Läs mer
Lena Hall

Lena Hall
Axel Stureson

Axel Stureson

Projektledare, Projekteringsledare
08-588 919 46
axel.stureson@projektledarhuset.se

Axel arbetar som projektledare, projekteringsledare och byggledare inom offentliga och kulturhistoriska byggnader.

Läs mer
Hanna Wahl

Hanna Wahl

Projektledare
08-588 919 19
hanna.wahl@projektledarhuset.se

Hanna arbetar som projekt- och byggledare, främst inom kommersiella lokaler. Hanna har flerårig produktionserfarenhet, som bl.a. projektingenjör och platschef, inom såväl bostäder som kommersiella lokaler.

Läs mer

Ledningsgrupp

Christian Branting

Christian Branting

Affärsområdeschef ROT
Projektledare

08-588 919 30
christian.branting@projektledarhuset.se

Christian arbetar som projektledare främst med bostadsrättsföreningar.
Han genomför stambyten och utvändiga renoveringsarbeten på fasader, balkonger och fönster samt vindsrenoveringar och lokalanpassningar.
Christian är certifierad Kontrollansvarig med Behörighet K.

Läs mer
Linus Clomén

Linus Clomén

Affärsområdeschef Installation
Projektledare, Installationsledare

08-588 919 25
linus.clomen@projektledarhuset.se

Linus är affärsområdeschef för AO Installation. Han arbetar också som projektledare för installationsprojekt samt som installationsledare för fastighetstekniska installationer. Linus har lång erfarenhet av mediaförsörjning till olika applikationer inom processindustri och komplexa installationsprojekt.

Läs mer
Örjan Kjellström

Örjan Kjellström

VD
Projektledare

08-588 919 10
orjan.kjellstrom@projektledarhuset.se

Örjan är Projektledarhusets VD. Han arbetar även som projektledare för ett antal fastighetsutvecklingsprojekt samt ny- och ombyggnationer, huvudsakligen av kommersiella fastigheter.

Läs mer
Gunilla Lundström

Gunilla Lundström

Affärsområdeschef Infrastruktur
Projektledare

08-588 919 69
gunilla.lundstrom@projektledarhuset.se

Gunilla arbetar framförallt som projektledare i genomförandeskedet inom stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Förutom att ha arbetat som konsult har Gunilla lång erfarenhet inom samhällbyggnadsbyggnadsprocessen från kommunal och statlig anställning där hon också medverkat i tidiga skeden med planering och genomförandefrågor.

Läs mer
Oskar Öberg

Oskar Öberg

vVD, Affärsområdeschef

08-588 919 26
oskar.oberg@projektledarhuset.se

Oskar arbetar som vVD med ansvar för digitalisering samt projektledare och har genomfört flera om- och nybyggnadsprojekt i kontor-/butikslokaler, skolor och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Oskar har tidigare erfarenhet av installationsteknik och har arbetet som installationsentreprenör och installationsledare.

Läs mer
Sanna Söderhäll

Sanna Söderhäll

Affärsområdeschef Kommersiella fastigheter
Projektledare, Projekteringsledare

08-588 919 29
sanna.soderhall@projektledarhuset.se

Sanna arbetar som projekt-och projekteringsledare. Hon har stor erfarenhet av komplexa, installationstäta projekt, såsom laboratorier och sjukhus. Sanna har även arbetat med ombyggnadsprojekt av kommersiella byggnader och fastighetsutveckling.

Sanna är engagerad i utvecklingsfrågor gällande BIM-metodik och har goda kunskaper inom 3D-projektering och modellsamordning.

Sanna är arkitekt SAR/MSA.

Läs mer
Inga Medin Stein

Inga Medin Stein

Affärsområdeschef Samhällsplanering
Projektledare

08-588 919 24
inga.medin-stein@projektledarhuset.se

Inga arbetar som projektledare i tidiga skeden. Hon har mer än 25 års erfarenhet av att lotsa fram projekt genom detaljplaneringsprocessen för kommunala, statliga och privata beställare. Inga är utbildad lantmätare från KTH.

Läs mer
Eva Zachrisson

Eva Zachrisson

Affärsområdeschef Miljö & Hållbarhet
Miljösamordnare

08-588 919 13
eva.zachrisson@projektledarhuset.se

Eva är projektledare med inriktning mot miljöstyrning och miljösamordning. Uppdragen omfattar övergripande samordning och uppföljning av miljöarbetet i ett projekts alla faser.
Eva är certifierad miljöbyggsamordnare i Miljöbyggnad och certifierad AP i BREEAM-SE och har stor erfarenhet av certifiering av offentliga och kommersiella byggnader.

Läs mer

Kontakta oss

Adress: Rosenlundsgatan 40, Stockholm, Sweden

Sök på hemsidan

Stäng