Om oss

Projektledning med engagemang

Projektledarhuset leder planprocesser och byggprojekt för uppdragsgivare i både offentlig och privat sektor. Vi erbjuder tjänster genom hela byggprocessen, för bostadsområden, infrastruktur, kontor, köpcentrum, restauranger, skolor, vårdanläggningar, offentliga och kulturhistoriska byggnader.

Vår affärsidé
Projektledarhuset erbjuder kvalificerade projektledningstjänster till kunder inom infrastruktur-, bygg-, och fastighetssektorerna. Vi levererar hållbara tjänster för människor, fastigheter och samhällets välbefinnande.

Vår vision
Vi leder bättre projekt idag, imorgon och i framtiden för ett hållbart och levande samhälle. Projektledarhusets grundläggande värderingar och ledord är följande:

  • Engagemang
    Vi är engagerade och aktiva för att leverera mervärde.
  • Integritet
    Vi agerar professionellt, med respekt och lyhördhet för kundens bästa. Vi säger alltid till och agerar om något är fel.
  • Kompetens
    Vår kompetens är vårt viktigaste värde. Med kompetens guidar vi våra kunder till hållbara lösningar och en lönsam affär.

 

Projektledarhuset är ett väletablerat och välrenommerat konsultföretag inom bygg-, fastighets- och anläggningsbranschen. Vi arbetar med hög kompetens och med stor lyhördhet för kundens behov och prioriterar alltid det aktuella projektets bästa.

Vi gör verklighet av byggherrens vision, och representerar kundens värderingar i kontakt med hyresgäster, myndigheter, entreprenörer samt övriga projektdeltagare. För att lyckas krävs integritet och lyhördhet för kundens behov och drivkrafter, samt stort engagemang i vårt sätt att arbeta.

Med rätt kompetens leder vi projektet i mål inom givna ramar vad gäller tid, ekonomi och kvalitet.

Miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och därför en naturlig del av vår verksamhet såväl idag, imorgon som i framtiden. Genom att erbjuda miljö- och hållbarhetstjänster till våra kunder tar vi vårt ansvar.

Vi är alla utbildade i projektledning genom PMI, Project Management Institute. Vi arbetar med system som följer de internationella kvalitets- och miljöstandarderna ISO9001 och ISO14001.

Vi arbetar med hög integritet och talar alltid om när något är fel. Projektledare från Projektledarhuset är väl förtrogna med att alltid uppträda korrekt och enligt gällande branschpraxis och lagar. Vi bistår vår uppdragsgivare med råd och anvisningar så att de bästa besluten kan fattas i rätt tid.

Styrelse

Marko Malmivaara

Marko Malmivaara

Styrelseledamot

marko.malmivaara@raksystems.fi

 

Läs mer
Örjan Kjellström

Örjan Kjellström

VD/Sverigechef Raksystems AB
08-588 919 10
orjan.kjellstrom@raksystems.se

Örjan är VD/Sverigechef för Raksystems AB.

Läs mer
Hannu Lankinen

Hannu Lankinen

Styrelsesuppleant


Ledningsgrupp

Christian Branting

Christian Branting

Affärsområdeschef ROT
Projektledare

08-588 919 30
christian.branting@projektledarhuset.se

Christian arbetar som projektledare främst med bostadsrättsföreningar.
Han genomför stambyten och utvändiga renoveringsarbeten på fasader, balkonger och fönster samt vindsrenoveringar och lokalanpassningar.
Christian är certifierad Kontrollansvarig med Behörighet K.

Läs mer
Linus Clomén

Linus Clomén

Affärsområdeschef Installation
Projektledare, Installationsledare

08-588 919 25
linus.clomen@projektledarhuset.se

Linus är affärsområdeschef för AO Installation. Han arbetar också som projektledare för installationsprojekt samt som installationsledare för fastighetstekniska installationer. Linus har lång erfarenhet av mediaförsörjning till olika applikationer inom processindustri och komplexa installationsprojekt.

Läs mer
Lena Hall

Lena Hall

VD Projektledarhuset
Projektledare

08-588 919 56
lena.hall@projektledarhuset.se

Lena är en affärsinriktad projektledare som arbetar med samhällsbyggnadsprojekt med ambition att skapa både samhällsnytta och mervärden för den enskilde. Lena har gedigen erfarenhet från kommunal verksamhet som såväl tidigare planchef och biträdande exploateringschef samt som konsult med projektledaruppdrag i stora komplexa projekt. Hon har även erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling inom stadsbyggnadsprocessen. Lena har examen från lantmäterilinjen på KTH.

Läs mer
Anders Kjellander

Anders Kjellander

Affärsområdeschef Kommersiella Fastigheter Projektledare
08-588 919 44
anders.kjellander@projektledarhuset.se

Anders arbetar som projektledare i kommersiella och offentliga fastigheter. Anders har flera års erfarenhet av att arbeta som platschef i produktion, främst inom bostadsbyggande. Anders är certifierad Kontrollansvarig med Behörighet K.

Läs mer
Gunilla Lundström

Gunilla Lundström

Affärsområdeschef Infrastruktur
Projektledare

08-588 919 69
gunilla.lundstrom@projektledarhuset.se

Gunilla arbetar framförallt som projektledare i genomförandeskedet inom stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Förutom att ha arbetat som konsult har Gunilla lång erfarenhet inom samhällbyggnadsbyggnadsprocessen från kommunal och statlig anställning där hon också medverkat i tidiga skeden med planering och genomförandefrågor.

Läs mer
Inga Medin

Inga Medin

Affärsområdeschef Samhällsplanering
Projektledare

08-588 919 24
inga.medin@projektledarhuset.se

Inga arbetar som projektledare i tidiga skeden. Hon har mer än 25 års erfarenhet av att lotsa fram projekt genom detaljplaneringsprocessen för kommunala, statliga och privata beställare. Inga är utbildad lantmätare från KTH.

Läs mer
Oskar Öberg

Oskar Öberg

vVD
Affärsområdeschef Offentliga Fastigheter

08-588 919 26
oskar.oberg@projektledarhuset.se

Oskar arbetar som vVD med ansvar för digitalisering samt projektledare och har genomfört flera om- och nybyggnadsprojekt i kontor-/butikslokaler, skolor och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Oskar har tidigare erfarenhet av installationsteknik och har arbetet som installationsentreprenör och installationsledare.

Läs mer
Eva Zachrisson

Eva Zachrisson

Affärsområdeschef Miljö & Hållbarhet
Miljösamordnare

08-588 919 13
eva.zachrisson@projektledarhuset.se

Eva är projektledare med inriktning mot miljöstyrning och miljösamordning. Uppdragen omfattar övergripande samordning och uppföljning av miljöarbetet i ett projekts alla faser.
Eva är certifierad i Miljöbyggnad, Assessor i BREEAM In-Use och Advisory Professional BREEAM-SE.

 

Läs mer

Kontakta oss

Adress: Rosenlundsgatan 40, Stockholm, Sweden

Sök på hemsidan

Stäng