Medarbetare

Våra medarbetare är utbildade i projektledning som följer PMBOK – Project Management Body of Knowledge. PMBOK är en internationell standard för projektledning från PMI – Project Management Institute. De flesta av Projektledarhusets medarbetare är även utbildade kontrollansvariga (KA) enligt PBL.
Alexandra Agholme

Alexandra Agholme

Projektledare
08-588 919 34
alexandra.agholme@projektledarhuset.se

Alexandra arbetar som projektledare med inriktning på kommersiella och offentliga fastigheter. Hon har erfarenhet av att arbeta i så väl tidiga skeden som under produktion. Alexandra är utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnad från KTH.

Läs mer
Johanna Andersson

Johanna Andersson

Projektledare
08-588 919 93
johanna.andersson@projektledarhuset.se

Johanna arbetar som projektledare i tidiga skeden. Hon har tidigare kommunal erfarenhet från större stadsbyggnads- och exploateringsprojekt. Johanna är utbildad civilingenjör i samhällsbyggnad från KTH.

Läs mer
Sarah Andrée

Sarah Andrée

Projektledare
08-588 919 61
sarah.andree@projektledarhuset.se

Sarah arbetar främst som projektledare inom områdena ROT och Bostadsrättsföreningar. Hon har flerårig erfarenhet inom projektansvar, förvaltning, fastighetsunderhåll och kundansvar.

Läs mer
Göran Asperman

Göran Asperman

Projektledare, installationsledare
08-588 919 76
goran.asperman@projektledarhuset.se

Göran arbetar främst som projektledare för installationsprojekt samt som installationsledare för fastighetstekniska installationer.

Göran har flerårig erfarenhet av installationer i fastigheter, både i egenskap av installationsledare /samordnare och projektör från tidiga till sena skeden i byggprocessen, med intresse för och erfarenhet av projekt som spänner mellan bostäder och komplexa, installationstäta industri och sjukhusprojekt.

Läs mer
Amra Battini

Amra Battini

Projektledare
08-588 919 54
amra.battini@projektledarhuset.se

Amra arbetar som projektledare inom stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Hon har flerårig erfarenhet av projektering av byggnadsverk i olika roller och i olika skeden av byggprocessen. På senare år har Amra huvudsakligen arbetat i roll som teknikansvarig för byggnadsverk i större infrastrukturprojekt inom väg och järnväg.

Läs mer
Carl Blenninger

Carl Blenninger

Projektledare
08-588 919 87
carl.blenninger@projektledarhuset.se

Carl arbetar som projektledare och byggledare inom stadsbyggnad och infrastrukturprojekt. Han har gedigen erfarenhet som platschef framförallt inom större infrastrukturprojekt i entreprenörsledet.

Läs mer
Staffan Boberg

Staffan Boberg

Projektledare
08-588 919 97
staffan.boberg@projektledarhuset.se
Christian Branting

Christian Branting

Affärsområdeschef ROT
Projektledare

08-588 919 30
christian.branting@projektledarhuset.se

Christian arbetar som projektledare främst med bostadsrättsföreningar.
Han genomför stambyten och utvändiga renoveringsarbeten på fasader, balkonger och fönster samt vindsrenoveringar och lokalanpassningar.
Christian är certifierad Kontrollansvarig med Behörighet K.

Läs mer
Joakim Byqvist

Joakim Byqvist

Projektledare, KA enl. PBL
08-588 919 74
joakim.byqvist@projektledarhuset.se

Joakim arbetar med byggledning. Joakim har erfarenhet av stora och medelstora byggprojekt, både nybyggnad och ombyggnad. Joakim har bred erfarenhet av produktionsledning och planering för byggprojekt av olika karaktär. Joakim är certifierad Kontrollansvarig med Behörighet K.

Läs mer
Karin Carlsson

Karin Carlsson

Projektledare
08-588 919 99
karin.carlsson@projektledarhuset.se

Karin arbetar som projekt- och projekteringsledare inom fastighet och byggnad och har en bakgrund som affärsutvecklare akustik, akustiker och uppdragsansvarig. Karins ledarskap bygger på engagemang, analys och struktur. Erfarenheten spänner över både privata och offentliga projekt med varierande teknisk komplexitet såsom ny- och ombyggnationer av skolor, bostäder, kontor/ konferens, sjukhus, gallerier, multiverksamhet, restauranger samt även kulturminnesmärkta byggnader.

Läs mer
Sofia Cederberg

Sofia Cederberg

Projektledare
08-588 919 64
sofia.cederberg@projektledarhuset.se

Sofia arbetar som projektledare med inriktning på kommersiella fastigheter. Hon har tidigare erfarenhet som entreprenadingenjör inom såväl ombyggnad som nyproduktion.

Läs mer
Linus Clomén

Linus Clomén

Affärsområdeschef Installation
Projektledare, Installationsledare

08-588 919 25
linus.clomen@projektledarhuset.se

Linus är affärsområdeschef för AO Installation. Han arbetar också som projektledare för installationsprojekt samt som installationsledare för fastighetstekniska installationer. Linus har lång erfarenhet av mediaförsörjning till olika applikationer inom processindustri och komplexa installationsprojekt.

Läs mer
Torbjörn Englund

Torbjörn Englund

Projektledare
08-588 919 33
torbjorn.englund@projektledarhuset.se

Torbjörn arbetar som projektledare för kommersiella fastigheter, större kontors- och infrastrukturprojekt, från utrednings- och programskedet till färdigställande. Torbjörn är civilingenjör och ekonom med lång erfarenhet som entreprenör.

Läs mer
Jessica Eriksson

Jessica Eriksson

Projektledare, Miljösamordnare
08-599 919 80
jessica.eriksson@projektledarhuset.se

Jessica är projektledare med inriktning på miljöstyrning och miljösamordning. Bakgrunden finns i bygg- respektive avfallsbranschen och där främst av samordning och uppföljning inom kvalitets- och miljöområdet. Jessica har erfarenhet av framtagning av ledningssystem, likväl som planering och genomförande av miljö- och kvalitetsrevisioner. Jessica har även erfarenhet som BREEAM-samordnare och är certifierad miljösamordnare i Miljöbyggnad.

Läs mer
John Eriksson

John Eriksson

Projektledare
08-588 919 62
john.eriksson@projektledarhuset.se

John arbetar som projektledare och har lång erfarenhet av stora och medelstora byggprojekt, både nybyggnad och ombyggnad.
John har tidigare arbetat som byggentreprenör i projekterings- och produktionsskedet och då främst i rollen som projekteringsledare.

Läs mer
Hanna Flygt

Hanna Flygt

Projektledare
08-588 919 94
hanna.flygt@projektledarhuset.se

Hanna arbetar som projektledare i tidiga skeden. Hon har lång kommunal erfarenhet av komplexa stadsbyggnadsprojekt och har arbetat med exploateringsfrågor i mer än tio år. Hanna är utbildad civilingenjör i lantmäteri på KTH.

Läs mer
Helena Gentzschein

Helena Gentzschein

Projektledare
08-588 919 22
helena.gentzschein@projektledarhuset.se

Helena arbetar som projekt- och projekteringsledare och har tidigare arbetat många år som uppdragsansvarig konstruktör. Hon har stor erfarenhet från olika skeden i byggprocessen och har arbetat i uppdrag med varierande komplexitet, funktion och storlek i både privat och offentlig sektor.

Läs mer
Peter Grabler

Peter Grabler

Projektledare, Besiktningsman
08-588 919 77
peter.grabler@projektledarhuset.se

Peter arbetar som projektledare och besiktningsman främst inom ROT-projekt, med inriktning mot yttertak och tätskikt. Peter har mångårig erfarenhet inom tak- och tätskiktsteknik och plåtslageriteknik.

Läs mer
Katarina Hagberg

Katarina Hagberg

Projektledare
08-588 919 68
katarina.hagberg@projektledarhuset.se

Katarina arbetar som projekt- och byggledare inom offentliga och kommersiella byggnader. Katarina har lång erfarenhet av att driva stora och medelstora bygg- och infrastrukturprojekt, både nyproduktion och ombyggnad.

Läs mer
Emelie Häll

Emelie Häll

Projektledare
08-588 919 41
emelie.hall@projektledarhuset.se
Rickard Holm

Rickard Holm

Projektledare
08-588 919 84
rickard.holm@projektledarhuset.se

Rickard arbetar som projekt- och byggledare. Han har stor erfarenhet av ledning och planering av byggprojekt av olika karaktär och har tidigare arbetat i rollen som platschef för större och medelstora projekt, såväl inom nybyggnad som ombyggnad.

Läs mer
Cecilia Holmberg

Cecilia Holmberg

Projektledare, Miljösamordnare
08-588 919 96
cecilia.holmberg@projektledarhuset.se
Erik Hoppe

Erik Hoppe

Projektledare
08-588 919 70
erik.hoppe@projektledarhuset.se

Erik arbetar som byggledare, är engagerad i utvecklingsfrågor gällande logistik och effektivitet. Erik har intresse för och erfarenhet av komplexa, installationstäta projekt, såsom laboratorier och sjukhus.

Läs mer
Ida Hultman

Ida Hultman

Projektledare
08-588 919 43
ida.hultman@projektledarhuset.se

Ida arbetar som projektledare i tidiga skeden. Hon har flera års kommunal erfarenhet från exploateringsprojekt och stadsbyggnadsprocesser. Hon har också tidigare erfarenhet som förrättningslantmätare på statliga Lantmäteriet. Ida är utbildad lantmätare från KTH.

Läs mer
Josefine Idbrant

Josefine Idbrant

Projektledare
08-588 919 67
josefine.idbrant@projektledarhuset.se

Josefine arbetar som projektledare i tidiga skeden. Hon har lång kommunal erfarenhet och har arbetat med stadsutveckling och exploateringsfrågor i komplexa stadsbyggnadsprojekt i över 10 år.

Läs mer
Mats Johansson

Mats Johansson

Projektledare
08-588 919 91
mats.johansson@projektledarhuset.se
Mikael Jönsson

Mikael Jönsson

Projektledare
08-588 919 78
mikael.jonsson@projektledarhuset.se

Mikael arbetar som projektledare i tidiga skeden. Han har tidigare kommunal erfarenhet från olika typer av projekt inom stadsutveckling och exploatering. Mikael är utbildad stadsplanerare på KTH.

Läs mer
Anders Kjellander

Anders Kjellander

Projektledare, KA enl. PBL
08-588 919 44
anders.kjellander@projektledarhuset.se

Anders arbetar som projektledare i kommersiella och offentliga fastigheter. Anders har flera års erfarenhet av att arbeta som platschef i produktion, främst inom bostadsbyggande. Anders är certifierad Kontrollansvarig med Behörighet K.

Läs mer
Robert Kjellgren

Robert Kjellgren

Projektledare
08-588 919 51
robert.kjellgren@projektledarhuset.se

Robert arbetar som projektledare inom områdena ROT och Bostadsrättsföreningar (BRF). Robert har många års erfarenhet av att arbeta som platschef och entreprenadingenjör i produktion. Han har även arbetat som kyltekniker.

Läs mer
Örjan Kjellström

Örjan Kjellström

VD
Projektledare

08-588 919 10
orjan.kjellstrom@projektledarhuset.se

Örjan är Projektledarhusets VD. Han arbetar även som projektledare för ett antal fastighetsutvecklingsprojekt samt ny- och ombyggnationer, huvudsakligen av kommersiella fastigheter.

Läs mer
Malin Leijonhielm

Malin Leijonhielm

Projektledare, Miljösamordnare
08-588 919 88
malin.leijonhielm@projektledarhuset.se

Malin är projektledare med inriktning på miljöstyrning och miljösamordning. Malin är civilingenjör inom hållbar energianvändning och har tidigare arbetat med energieffektiviseringsprojekt med fokus på energiuppföljning och verifiering av uppnådda energibesparingar.

Malin är certifierad miljösamordnare i Miljöbyggnad och arbetar även med certifieringssystemet LEED.

Läs mer
Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Projektledare
08-588 919 83
magnus.lindgren@projektledarhuset.se

Magnus arbetar som projektledare och byggledare inom stadsbyggnad och infrastrukturprojekt. Han har gedigen erfarenhet som platschef och andra projektledande roller i entreprenörsledet, både inom mark/anläggning och bygg.

Läs mer
Tobbe Ljunghe

Tobbe Ljunghe

Projektledare
08-588 919 98
tobbe.ljunghe@projektledarhuset.se

Tobbe arbetar som projektledare och byggledare inom stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Han har mångårig erfarenhet av arbete i roller som platschef, entreprenadingenjör och arbetsledare inom mark- och anläggningsarbeten.

Läs mer
Peter Ljunghe

Peter Ljunghe

Projektledare
08-588 919 90
peter.ljunghe@projektledarhuset.se

Peter arbetar som projektledare och byggledare inom stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt.
Peter har sedan tidigare många års erfarenhet av arbete i rollen som arbetsledare och platschef för mark- och anläggningsarbeten.

Läs mer
Gunilla Lundström

Gunilla Lundström

Affärsområdeschef Infrastruktur
Projektledare

08-588 919 69
gunilla.lundstrom@projektledarhuset.se

Gunilla arbetar framförallt som projektledare i genomförandeskedet inom stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Förutom att ha arbetat som konsult har Gunilla lång erfarenhet inom samhällbyggnadsbyggnadsprocessen från kommunal och statlig anställning där hon också medverkat i tidiga skeden med planering och genomförandefrågor.

Läs mer
Kristina Lundström

Kristina Lundström

Projektledare, Miljösamordnare
08-588 919 66
kristina.lundstrom@projektledarhuset.se

Kristina är projektledare med inriktning på miljöstyrning och miljösamordning i olika typer av byggprojekt. Kristina är certifierad miljöbyggsamordnare och har erfarenhet från Miljöbyggnadscertifiering av bostäder.

Läs mer
Anders Lutteman

Anders Lutteman

Projektledare, Installationsledare
08-588 919 85
anders.lutteman@projektledarhuset.se

Anders arbetar som installationsledare och installationssakkunnig i projektering. Han har mångårig erfarenhet av installations- och byggledning i produktion, men även i projektering.
Anders har särskild erfarenhet av att arbeta med installationsintensiva projekt som sjukhus, laboratorier, renrum för forskning och produktion samt med modulära operationssalar och installationsbunden medicinteknisk utrustning. Anders arbetar gärna i samverkan och med antikvarisk intressanta och K-märkta byggnader.

Läs mer
Elina Magnusson

Elina Magnusson

Projektledare, Miljösamordnare
08-588 919 65
elina.magnusson@projektledarhuset.se

Elina är projektledare och främst inriktad mot miljöstyrning och miljösamordning. Elina är byggnadsingenjör i grunden och har tidigare erfarenhet av projektering och tekniksamordning i infrastruktur, kommersiell och offentlig sektor. Elina är certifierad miljösamordnare i Miljöbyggnad och gör även dagsljusberäkningar för projekt som ska certifieras i Miljöbyggnad.

Läs mer
Rebecka Nero

Rebecka Nero

Projektledare, Miljösamordnare
08-588 919 27
rebecka.nero@projektledarhuset.se

Rebecka är projektledare med inriktning på miljöstyrning och miljösamordning. Tidigare har Rebecka arbetat med kommersiella byggnader och då främst med samordning och uppföljning inom både kvalitets- miljö- och arbetsmiljöområdet. Rebecka har erfarenhet av LEED och BREEAM och är certifierad miljösamordnare i Miljöbyggnad.

Läs mer
Johanna Nilsson

Johanna Nilsson

Projektledare
08-588 919 37
johanna.nilsson@projektledarhuset.se

Johanna arbetar som projektledare med inriktning på kommersiella och offentliga fastigheter. Hon har erfarenhet av att arbeta som byggnadskonstruktör inom såväl ombyggnad som nyproduktion.

Läs mer
Oskar Öberg

Oskar Öberg

vVD, Affärsområdeschef

08-588 919 26
oskar.oberg@projektledarhuset.se

Oskar arbetar som vVD med ansvar för digitalisering samt projektledare och har genomfört flera om- och nybyggnadsprojekt i kontor-/butikslokaler, skolor och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Oskar har tidigare erfarenhet av installationsteknik och har arbetet som installationsentreprenör och installationsledare.

Läs mer
Florence Olsson

Florence Olsson

Projektledare
08-588 919 89
florence.olsson@projektledarhuset.se

Florence arbetar som projektledare i tidiga skeden. Hon har över tio års erfarenhet av stadsbyggnads- och exploateringsfrågor och har stor vana vid att hantera komplicerade avtalsfrågor. Florence är utbildad lantmätare från KTH.

Läs mer
Anneli Ording

Anneli Ording

Ekonomiassistent
08-588 919 31
anneli.ording@projektledarhuset.se

Anneli arbetar med ekonomiadministration och kontorsservice på Projektledarhuset.

Läs mer
Peter Ording

Peter Ording

Projektledare
08-588 919 20
peter.ording@projektledarhuset.se

Peter är projektledare med inriktning på el. Uppdragen omfattar teknisk konsultation, upphandling, kontroll och besiktning med huvudsaklig inriktning på ROT projekt. Peter har allmän elinstallationsbehörighet.

Läs mer
Bert Paulström

Bert Paulström

Projektledare
08-588 919 75
bert.paulstrom@projektledarhuset.se

Bert arbetar som projektledare för beställarorganisationer i installationsprojekt som innefattar Projekt- / Projektering- / Byggledning av installationer i olika skeden. Bert har erfarenhet av arbete i tidiga skeden med ansvar för utredning av helhetslösningar, som bygg-/installationsledare i ombyggnads- och nybyggnadsprojekt av varierande storlek samt från ledande befattningar i entreprenörsledet. Berts kompetens spänner över områdena VVS-, el- och styrinstallationer.

Läs mer
Mikael Primér

Mikael Primér

Projektledare, Installationsledare
08-588 919 72
mikael.primer@projektledarhuset.se

Mikael arbetar som projektledare för installationsprojekt samt som installationsledare för fastighetstekniska installationer.
Mikael har lång erfarenhet av installationer i fastigheter, både i egenskap av projektör och uppdragsledare, samt som installationsledare i större byggnadsprojekt.

Läs mer
Annie Rosenquist

Annie Rosenquist

Projektledare
08-588 919 12
annie.rosenquist@projektledarhuset.se

Annie har arbetat som projekt- och byggledare i drygt 25 år. Hon har bred erfarenhet av att genomföra projekt med olika program, entreprenadform och beställare. Annie har även erfarenhet av att arbeta med SUA-klassade projekt.

Läs mer
Tomas Runebert

Tomas Runebert

Projektledare, Installationsledare
08-588 919 52
tomas.runebert@projektledarhuset.se

Tomas arbetar främst som projektledare för installationsprojekt samt som installationsledare för fastighetstekniska installationer.

Han har erfarenhet av bygg- och installationsledning av komplexa installationsprojekt, ofta med kostnadsstyrning.

Läs mer
Max Säfstrand

Max Säfstrand

Projektledare, Installationsledare
08-588 919 71
max.safstrand@projektledarhuset.se

Max arbetar som projektledare i installationsprojekt, då främst i projekt som omfattar hela genomförandeskedet med projekt- och projekteringsledning samt bygg- och installationssamordning. Max har erfarenhet av granskning av handlingar, inköp av tekniska installationer samt produktion. Max har bred kompetens inom teknikområdet, med särskild fokus elektronik så som el, tele, data, ledskärmar, ljudanläggningar, mobiltelefoni, parkeringsanläggningar och styrinstallationer. Max har vana att arbeta i samverkansprojekt och gillar utmaningar.

Läs mer
Elisabeth von Semkov

Elisabeth von Semkov

Projektledare, Projekteringsledare, Sakkunnig tillgänglighet
08-588 919 45
elisabeth.von-semkov@projektledarhuset.se

Elisabeth arbetar som projektledare och projekteringsledare. I grunden är hon arkitekt och civilingenjör med erfarenhet av vård och teknikintensiva byggnader. Elisabeth är certifierad kontrollansvarig med behörighet K och certifierad fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet.

Läs mer
Oscar Skantz

Oscar Skantz

Projektledare
08-588 919 58
oscar.skantz@projektledarhuset.se

Oscar arbetar som biträdande projektledare samt byggledare med inriktning på kommersiella och offentliga fastigheter.
Oscar arbetade tidigare som snickare och utbildade sig sedan till byggnadsingenjör med inriktning inom hållbart byggande.

Läs mer
Sanna Söderhäll

Sanna Söderhäll

Affärsområdeschef Kommersiella fastigheter
Projektledare, Projekteringsledare

08-588 919 29
sanna.soderhall@projektledarhuset.se

Sanna arbetar som projekt-och projekteringsledare. Hon har stor erfarenhet av komplexa, installationstäta projekt, såsom laboratorier och sjukhus. Sanna har även arbetat med ombyggnadsprojekt av kommersiella byggnader och fastighetsutveckling.

Sanna är engagerad i utvecklingsfrågor gällande BIM-metodik och har goda kunskaper inom 3D-projektering och modellsamordning.

Sanna är arkitekt SAR/MSA.

Läs mer
Inga Medin Stein

Inga Medin Stein

Affärsområdeschef Samhällsplanering
Projektledare

08-588 919 24
inga.medin-stein@projektledarhuset.se

Inga arbetar som projektledare i tidiga skeden. Hon har mer än 25 års erfarenhet av att lotsa fram projekt genom detaljplaneringsprocessen för kommunala, statliga och privata beställare. Inga är utbildad lantmätare från KTH.

Läs mer
Mats Stoltenberg

Mats Stoltenberg

Projektledare
08-588 919 15
mats.stoltenberg@projektledarhuset.se

Mats har erfarenhet från enterprenörsidan inom ROT.
Han har också varit projektledare inom olika ROT projekt.

Läs mer
Elisabeth Strand

Elisabeth Strand

Projektledare, Installationsledare
08-588 919 86
elisabeth.strand@projektledarhuset.se

Elisabeth arbetar som projektledare och byggledare främst inom området kommersiella fastigheter.
Elisabeth har lång produktionserfarenhet som bl.a. platschef för större om- och nybyggnadsprojekt och är intresserad av, och har erfarenhet från, tekniskt komplicerade byggnader och system. Hon arbetar gärna med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och gillar utmaningar såsom projekt som avviker från det vanliga. Hon har stor vana att arbeta i samverkan.

Läs mer
Åsa Strömstedt

Åsa Strömstedt

Projektledare
08-588 919 92
asa.stromstedt@projektledarhuset.se
Axel Stureson

Axel Stureson

Projektledare, Projekteringsledare
08-588 919 46
axel.stureson@projektledarhuset.se

Axel arbetar som projektledare, projekteringsledare och byggledare inom offentliga och kulturhistoriska byggnader.

Läs mer
Tommy Styffe

Tommy Styffe

Projektledare, Installationsledare
08-588 919 59
tommy.styffe@projektledarhuset.se

Tommy arbetar inom AO Installation. Han arbetar som projektledare för installationsprojekt samt som installationsledare för fastighetstekniska installationer. Tommy har lång erfarenhet av mediaförsörjning till olika applikationer inom processindustri och komplexa installationsprojekt samt även nyproduktion av bostäder.

Läs mer
Emelie Svensson

Emelie Svensson

Projektledare
08-588 919 23
emelie.svensson@projektledarhuset.se

Emelie arbetar som projekt- och projekteringsledare inom kommersiella fastigheter och har tidigare erfarenheter som projektchef och projekteringsledare på entreprenadsidan. Emelie har därför en bred kunskap kring byggprocessens alla skeden både i offentliga och privata projekt.

Läs mer
Hillar Truuberg

Hillar Truuberg

Projektledare, Investeringsanalyser
08-588 919 16
hillar.truuberg@projektledarhuset.se

Hillar är projektledare med gedigen erfarenhet av fastighetsunderhåll, bygg- och fastighetsekonomi, bostadsfinansiering, investeringsanalyser, fastighets- och hyresfrågor samt ombildningar till bostadsrätter.

Läs mer
Mikaela Vadeby

Mikaela Vadeby

Projektledare
08-588 919 95
mikaela.vadeby@projektledarhuset.se

Mikaela har stor kunskap från hela byggprocessen då hon arbetat både i produktionen som arbetsledare och projektingenjör samt som projektledare för om- och nybyggnadsprojekt.

Läs mer
Hanna Wahl

Hanna Wahl

Projektledare
08-588 919 19
hanna.wahl@projektledarhuset.se

Hanna arbetar som projekt- och byggledare, främst inom kommersiella lokaler. Hanna har flerårig produktionserfarenhet, som bl.a. projektingenjör och platschef, inom såväl bostäder som kommersiella lokaler.

Läs mer
Anders Wiktorsson

Anders Wiktorsson

Projektledare
08-588 919 73
anders.wiktorsson@projektledarhuset.se

Anders arbetar som projektledare inom ROT, främst med bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
Anders har sedan tidigare breda erfarenheter från entreprenörssidan.

Läs mer
Eva Zachrisson

Eva Zachrisson

Affärsområdeschef Miljö & Hållbarhet
Miljösamordnare

08-588 919 13
eva.zachrisson@projektledarhuset.se

Eva är projektledare med inriktning mot miljöstyrning och miljösamordning. Uppdragen omfattar övergripande samordning och uppföljning av miljöarbetet i ett projekts alla faser.
Eva är certifierad miljöbyggsamordnare i Miljöbyggnad och certifierad AP i BREEAM-SE och har stor erfarenhet av certifiering av offentliga och kommersiella byggnader.

Läs mer
Sophi Payne Zakrisson

Sophi Payne Zakrisson

Projektledare
08-588 919 81
sophi.payne-zakrisson@projektledarhuset.se

Sophi arbetar som projektledare i byggprocessens tidiga skeden med fokus på avtals- och fastighetsbildningsfrågor. Hon har drygt 10 års samlad erfarenhet av fastighetsjuridik i samhällsbyggnadsprocessen med tidigare erfarenheter som exploateringsingenjör på byggföretag och som förrättningslantmätare på statliga Lantmäteriet.

Läs mer
David Zazi

David Zazi

Projektledare, Installationsledare
08-588 919 79
david.zazi@projektledarhuset.se

David arbetar främst som projektledare för installationsprojekt samt som installationsledare för fastighetstekniska installationer. David har flerårig erfarenhet av installationer i fastigheter, både i egenskap av projektör och som teknikansvarig, med intresse för och erfarenhet av komplexa, installationstäta projekt såsom industri och sjukhus.

Läs mer

Kontakta oss

Adress: Rosenlundsgatan 40, Stockholm, Sweden

Sök på hemsidan

Stäng