Medarbetare

Våra medarbetare är utbildade i projektledning som följer PMBOK – Project Management Body of Knowledge. PMBOK är en internationell standard för projektledning från PMI – Project Management Institute.
Alexandra Agholme

Alexandra Agholme

Projektledare
08-588 919 34
alexandra.agholme@projektledarhuset.se

Alexandra arbetar som projektledare med inriktning på kommersiella och offentliga fastigheter. Hon har erfarenhet av att arbeta i så väl tidiga skeden som under produktion. Alexandra är utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnad från KTH.

Läs mer
Sarah Andrée

Sarah Andrée

Projektledare
08-588 919 61
sarah.andree@projektledarhuset.se

Sarah arbetar främst som projektledare inom områdena ROT och Bostadsrättsföreningar. Hon har flerårig erfarenhet inom projektansvar, förvaltning, fastighetsunderhåll och kundansvar.

Läs mer
Göran Asperman

Göran Asperman

Projektledare, installationsledare
08-588 919 76
goran.asperman@projektledarhuset.se

Göran arbetar främst som projektledare för installationsprojekt samt som installationsledare för fastighetstekniska installationer.

Göran har flerårig erfarenhet av installationer i fastigheter, både i egenskap av installationsledare /samordnare och projektör från tidiga till sena skeden i byggprocessen, med intresse för och erfarenhet av projekt som spänner mellan bostäder och komplexa, installationstäta industri och sjukhusprojekt.

Läs mer
Staffan Boberg

Staffan Boberg

Projektledare
08-588 919 97
staffan.boberg@projektledarhuset.se

Staffan arbetar som projektledare med lång erfarenhet inom om- och nybyggnation med stor kunskap inom såväl produktionsledning som tids- och genomförandeplanering av både stora och små projekt.

Läs mer
Christian Branting

Christian Branting

Affärsområdeschef ROT
Projektledare

08-588 919 30
christian.branting@projektledarhuset.se

Christian arbetar som projektledare främst med bostadsrättsföreningar.
Han genomför stambyten och utvändiga renoveringsarbeten på fasader, balkonger och fönster samt vindsrenoveringar och lokalanpassningar.
Christian är certifierad Kontrollansvarig med Behörighet K.

Läs mer
Karin Brunskog

Karin Brunskog

Projektledare
08-588 919 39
karin.brunskog@projektledarhuset.se

Projektledare med bakgrund som arkitekt med stor erfarenhet av komplexa sjukvårdsprojekt. Karin är specialist på struktur och organisation för att säkra kvalitet och funktion i projekt. Hon är även duktig på för att skapa ”vi-känsla” och gemenskap i projektteamen för att nå projektmål och säkerställa beställarens visioner. Karin jobbar inom affärsområdet Offentliga fastigheter.

Läs mer
Joakim Byqvist

Joakim Byqvist

Projektledare, KA enl. PBL
08-588 919 74
joakim.byqvist@projektledarhuset.se

Joakim arbetar med byggledning. Joakim har erfarenhet av stora och medelstora byggprojekt, både nybyggnad och ombyggnad. Joakim har bred erfarenhet av produktionsledning och planering för byggprojekt av olika karaktär. Joakim är certifierad Kontrollansvarig med Behörighet K.

Läs mer
Sofia Cederberg

Sofia Cederberg

Projektledare
08-588 919 64
sofia.cederberg@projektledarhuset.se

Sofia arbetar som projektledare med inriktning på kommersiella fastigheter. Hon har tidigare erfarenhet som entreprenadingenjör inom såväl ombyggnad som nyproduktion.

Läs mer
Linus Clomén

Linus Clomén

Affärsområdeschef Installation
Projektledare, Installationsledare

08-588 919 25
linus.clomen@projektledarhuset.se

Linus är affärsområdeschef för AO Installation. Han arbetar också som projektledare för installationsprojekt samt som installationsledare för fastighetstekniska installationer. Linus har lång erfarenhet av mediaförsörjning till olika applikationer inom processindustri och komplexa installationsprojekt.

Läs mer
Agata Ehlers

Agata Ehlers

Projektledare, Miljösamordnare
08-588 919 55
agata.ehlers@projektledarhuset.se
Torbjörn Englund

Torbjörn Englund

Projektledare
08-588 919 33
torbjorn.englund@projektledarhuset.se

Torbjörn arbetar som projektledare för kommersiella fastigheter, större kontors- och infrastrukturprojekt, från utrednings- och programskedet till färdigställande. Torbjörn är civilingenjör och ekonom med lång erfarenhet som entreprenör.

Läs mer
Helena Gentzschein

Helena Gentzschein

Projektledare
08-588 919 22
helena.gentzschein@projektledarhuset.se

Helena arbetar som projekt- och projekteringsledare och har tidigare arbetat många år som uppdragsansvarig konstruktör. Hon har stor erfarenhet från olika skeden i byggprocessen och har arbetat i uppdrag med varierande komplexitet, funktion och storlek i både privat och offentlig sektor.

Läs mer
Peter Grabler

Peter Grabler

Projektledare, Besiktningsman
08-588 919 77
peter.grabler@projektledarhuset.se

Peter arbetar som projektledare och besiktningsman främst inom ROT-projekt, med inriktning mot yttertak och tätskikt. Peter har mångårig erfarenhet inom tak- och tätskiktsteknik och plåtslageriteknik.

Läs mer
Katarina Hagberg

Katarina Hagberg

Projektledare
08-588 919 68
katarina.hagberg@projektledarhuset.se

Katarina arbetar som projekt- och byggledare inom offentliga och kommersiella byggnader. Katarina har lång erfarenhet av att driva stora och medelstora bygg- och infrastrukturprojekt, både nyproduktion och ombyggnad.

Läs mer
Lena Hall

Lena Hall

VD Projektledarhuset
Projektledare

08-588 919 56
lena.hall@projektledarhuset.se

Lena är en affärsinriktad projektledare som arbetar med samhällsbyggnadsprojekt med ambition att skapa både samhällsnytta och mervärden för den enskilde. Lena har gedigen erfarenhet från kommunal verksamhet som såväl tidigare planchef och biträdande exploateringschef samt som konsult med projektledaruppdrag i stora komplexa projekt. Hon har även erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling inom stadsbyggnadsprocessen. Lena har examen från lantmäterilinjen på KTH.

Läs mer
Emelie Häll

Emelie Häll

Projektledare
08-588 919 41
emelie.hall@projektledarhuset.se

Emelie arbetar som projektledare i tidiga skeden.  Hon har tidigare erfarenhet från statliga Lantmäteriet, som förrättningslantmätare samt som anställd inom kommun.  Den kommunala erfarenheten innefattar ex. framtagande och genomförande av detaljplaner inom både stadsbyggnadsprojekt och omvandlingsområden samt arbete med gatukostnadsutredningar och avtal.  Emelie  är utbildad civilingenjör i samhällsbyggnad från KTH.

Läs mer
Rickard Holm

Rickard Holm

Projektledare
08-588 919 84
rickard.holm@projektledarhuset.se

Rickard arbetar som projekt- och byggledare. Han har stor erfarenhet av ledning och planering av byggprojekt av olika karaktär och har tidigare arbetat i rollen som platschef för större och medelstora projekt, såväl inom nybyggnad som ombyggnad.

Läs mer
Cecilia Holmberg

Cecilia Holmberg

Projektledare, Miljösamordnare
08-588 919 96
cecilia.holmberg@projektledarhuset.se

Cecilia är projektledare med inriktning mot miljöstyrning och miljösamordning. Uppdragen omfattar olika skeden i ny- och ombyggnationer. Cecilia är certifierad miljösamordnare i Miljöbyggnad 3.0.

Läs mer
Erik Hoppe

Erik Hoppe

Projektledare
08-588 919 70
erik.hoppe@projektledarhuset.se

Erik arbetar som byggledare, är engagerad i utvecklingsfrågor gällande logistik och effektivitet. Erik har intresse för och erfarenhet av komplexa, installationstäta projekt, såsom laboratorier och sjukhus.

Läs mer
Ida Hultman

Ida Hultman

Projektledare
08-588 919 43
ida.hultman@projektledarhuset.se

Ida arbetar som projektledare i tidiga skeden. Hon har flera års kommunal erfarenhet från exploateringsprojekt och stadsbyggnadsprocesser. Hon har också tidigare erfarenhet som förrättningslantmätare på statliga Lantmäteriet. Ida är utbildad lantmätare från KTH.

Läs mer
Josefine Idbrant

Josefine Idbrant

Projektledare
08-588 919 67
josefine.idbrant@projektledarhuset.se

Josefine arbetar som projektledare i tidiga skeden. Hon har lång kommunal erfarenhet och har arbetat med stadsutveckling och exploateringsfrågor i komplexa stadsbyggnadsprojekt i över 10 år.

Läs mer
Simon Isaksson

Simon Isaksson

Projektledare
08-588 919 38
simon.isaksson@projektledarhuset.se
Anders Kjellander

Anders Kjellander

Affärsområdeschef Kommersiella Fastigheter Projektledare
08-588 919 44
anders.kjellander@projektledarhuset.se

Anders arbetar som projektledare i kommersiella och offentliga fastigheter. Anders har flera års erfarenhet av att arbeta som platschef i produktion, främst inom bostadsbyggande. Anders är certifierad Kontrollansvarig med Behörighet K.

Läs mer
Robert Kjellgren

Robert Kjellgren

Projektledare
08-588 919 51
robert.kjellgren@projektledarhuset.se

Robert arbetar som projektledare inom områdena ROT och Bostadsrättsföreningar (BRF). Robert har många års erfarenhet av att arbeta som platschef och entreprenadingenjör i produktion. Han har även arbetat som kyltekniker.

Läs mer
Örjan Kjellström

Örjan Kjellström

VD/Sverigechef Raksystems AB
08-588 919 10
orjan.kjellstrom@raksystems.se

Örjan är VD/Sverigechef för Raksystems AB.

Läs mer
Malin Leijonhielm

Malin Leijonhielm

Projektledare, Miljösamordnare
08-588 919 88
malin.leijonhielm@projektledarhuset.se

Malin är projektledare med inriktning på miljöstyrning och miljösamordning. Malin är civilingenjör inom hållbar energianvändning och har tidigare arbetat med energieffektiviseringsprojekt med fokus på energiuppföljning och verifiering av uppnådda energibesparingar.

Malin är certifierad Assessor i BREEAM-SE, BREEAM In-Use, BREEAM international New Construction och miljösamordnare i Miljöbyggnad. Hon arbetar även med certifieringssystemet LEED.

Läs mer
Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Projektledare
08-588 919 83
magnus.lindgren@projektledarhuset.se

Magnus arbetar som projektledare och byggledare inom stadsbyggnad och infrastrukturprojekt. Han har gedigen erfarenhet som platschef och andra projektledande roller i entreprenörsledet, både inom mark/anläggning och bygg.

Läs mer
Tobbe Ljunghe

Tobbe Ljunghe

Projektledare
08-588 919 98
tobbe.ljunghe@projektledarhuset.se

Tobbe arbetar som projektledare och byggledare inom stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Han har mångårig erfarenhet av arbete i roller som platschef, entreprenadingenjör och arbetsledare inom mark- och anläggningsarbeten.

Läs mer
Peter Ljunghe

Peter Ljunghe

Projektledare
08-588 919 90
peter.ljunghe@projektledarhuset.se

Peter arbetar som projektledare och byggledare inom stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt.
Peter har sedan tidigare många års erfarenhet av arbete i rollen som arbetsledare och platschef för mark- och anläggningsarbeten.

Läs mer
Gunilla Lundström

Gunilla Lundström

Affärsområdeschef Infrastruktur
Projektledare

08-588 919 69
gunilla.lundstrom@projektledarhuset.se

Gunilla arbetar framförallt som projektledare i genomförandeskedet inom stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Förutom att ha arbetat som konsult har Gunilla lång erfarenhet inom samhällbyggnadsbyggnadsprocessen från kommunal och statlig anställning där hon också medverkat i tidiga skeden med planering och genomförandefrågor.

Läs mer
Kristina Lundström

Kristina Lundström

Projektledare, Miljösamordnare
08-588 919 66
kristina.lundstrom@projektledarhuset.se

Kristina är projektledare med inriktning på miljöstyrning och miljösamordning i olika typer av byggprojekt. Kristina är certifierad miljöbyggsamordnare och har erfarenhet från Miljöbyggnadscertifiering av bostäder.

Läs mer
Anders Lutteman

Anders Lutteman

Projektledare, Installationsledare
08-588 919 85
anders.lutteman@projektledarhuset.se

Anders arbetar som installationsledare och installationssakkunnig i projektering. Han har mångårig erfarenhet av installations- och byggledning i produktion, men även i projektering.
Anders har särskild erfarenhet av att arbeta med installationsintensiva projekt som sjukhus, laboratorier, renrum för forskning och produktion samt med modulära operationssalar och installationsbunden medicinteknisk utrustning. Anders arbetar gärna i samverkan och med antikvarisk intressanta och K-märkta byggnader.

Läs mer
Elina Magnusson

Elina Magnusson

Projektledare, Miljösamordnare
08-588 919 65
elina.magnusson@projektledarhuset.se

Elina är projektledare och främst inriktad mot miljöstyrning och miljösamordning. Elina är byggnadsingenjör i grunden och har tidigare erfarenhet av projektering och tekniksamordning i infrastruktur, kommersiell och offentlig sektor. Elina är certifierad miljösamordnare i Miljöbyggnad och gör även dagsljusberäkningar för projekt som ska certifieras i Miljöbyggnad.

Läs mer
Inga Medin

Inga Medin

Affärsområdeschef Samhällsplanering
Projektledare

08-588 919 24
inga.medin@projektledarhuset.se

Inga arbetar som projektledare i tidiga skeden. Hon har mer än 25 års erfarenhet av att lotsa fram projekt genom detaljplaneringsprocessen för kommunala, statliga och privata beställare. Inga är utbildad lantmätare från KTH.

Läs mer
Oskar Öberg

Oskar Öberg

vVD
Affärsområdeschef Offentliga Fastigheter

08-588 919 26
oskar.oberg@projektledarhuset.se

Oskar arbetar som vVD med ansvar för digitalisering samt projektledare och har genomfört flera om- och nybyggnadsprojekt i kontor-/butikslokaler, skolor och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Oskar har tidigare erfarenhet av installationsteknik och har arbetet som installationsentreprenör och installationsledare.

Läs mer
Anneli Ording

Anneli Ording

Ekonomiassistent
08-588 919 31
anneli.ording@projektledarhuset.se

Anneli arbetar med ekonomiadministration och kontorsservice på Projektledarhuset.

Läs mer
Peter Ording

Peter Ording

Projektledare
08-588 919 20
peter.ording@projektledarhuset.se

Peter är projektledare med inriktning på el. Uppdragen omfattar teknisk konsultation, upphandling, kontroll och besiktning med huvudsaklig inriktning på ROT projekt. Peter har allmän elinstallationsbehörighet.

Läs mer
Bert Paulström

Bert Paulström

Projektledare
08-588 919 75
bert.paulstrom@projektledarhuset.se

Bert arbetar som projektledare för beställarorganisationer i installationsprojekt som innefattar Projekt- / Projektering- / Byggledning av installationer i olika skeden. Bert har erfarenhet av arbete i tidiga skeden med ansvar för utredning av helhetslösningar, som bygg-/installationsledare i ombyggnads- och nybyggnadsprojekt av varierande storlek samt från ledande befattningar i entreprenörsledet. Berts kompetens spänner över områdena VVS-, el- och styrinstallationer.

Läs mer
Mikael Primér

Mikael Primér

Projektledare, Installationsledare
08-588 919 72
mikael.primer@projektledarhuset.se

Mikael arbetar som projektledare för installationsprojekt samt som installationsledare för fastighetstekniska installationer.
Mikael har lång erfarenhet av installationer i fastigheter, både i egenskap av projektör och uppdragsledare, samt som installationsledare i större byggnadsprojekt.

Läs mer
Annie Rosenquist

Annie Rosenquist

Projektledare
08-588 919 12
annie.rosenquist@projektledarhuset.se

Annie har arbetat som projekt- och byggledare i drygt 25 år. Hon har bred erfarenhet av att genomföra projekt med olika program, entreprenadform och beställare. Annie har även erfarenhet av att arbeta med SUA-klassade projekt.

Läs mer
Max Säfstrand

Max Säfstrand

Projektledare, Installationsledare
08-588 919 71
max.safstrand@projektledarhuset.se

Max arbetar som projektledare i installationsprojekt, då främst i projekt som omfattar hela genomförandeskedet med projekt- och projekteringsledning samt bygg- och installationssamordning. Max har erfarenhet av granskning av handlingar, inköp av tekniska installationer samt produktion. Max har bred kompetens inom teknikområdet, med särskild fokus elektronik så som el, tele, data, ledskärmar, ljudanläggningar, mobiltelefoni, parkeringsanläggningar och styrinstallationer. Max har vana att arbeta i samverkansprojekt och gillar utmaningar.

Läs mer
Elisabeth von Semkov

Elisabeth von Semkov

Projektledare, Projekteringsledare, Sakkunnig tillgänglighet
08-588 919 45
elisabeth.von-semkov@projektledarhuset.se

Elisabeth arbetar som projektledare och projekteringsledare. I grunden är hon arkitekt och civilingenjör med erfarenhet av vård och teknikintensiva byggnader. Elisabeth är certifierad kontrollansvarig med behörighet K och certifierad fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet.

Läs mer
Oscar Skantz

Oscar Skantz

Projektledare
08-588 919 58
oscar.skantz@projektledarhuset.se

Oscar arbetar som projektledare samt byggledare med inriktning på kommersiella och offentliga fastigheter.
Oscar arbetade tidigare som snickare och utbildade sig sedan till byggnadsingenjör med inriktning inom hållbart byggande.

Läs mer
Sanna Söderhäll

Sanna Söderhäll

Projektledare, Projekteringsledare
08-588 919 29
sanna.soderhall@projektledarhuset.se

Sanna arbetar som projekt-och projekteringsledare. Hon har stor erfarenhet av komplexa, installationstäta projekt, såsom laboratorier och sjukhus. Sanna har även arbetat med ombyggnadsprojekt av kommersiella byggnader och fastighetsutveckling.
Sanna är engagerad i utvecklingsfrågor gällande BIM-metodik och har goda kunskaper inom 3D-projektering och modellsamordning.

Sanna är arkitekt SAR/MSA.

Läs mer
Mats Stoltenberg

Mats Stoltenberg

Projektledare
08-588 919 15
mats.stoltenberg@projektledarhuset.se

Mats har erfarenhet från enterprenörsidan inom ROT.
Han har också varit projektledare inom olika ROT projekt.

Läs mer
Elisabeth Strand

Elisabeth Strand

Projektledare
08-588 919 86
elisabeth.strand@projektledarhuset.se

Elisabeth arbetar som projektledare och byggledare främst inom området kommersiella fastigheter.
Elisabeth har lång produktionserfarenhet som bl.a. platschef för större om- och nybyggnadsprojekt och är intresserad av, och har erfarenhet från, tekniskt komplicerade byggnader och system. Hon arbetar gärna med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och gillar utmaningar såsom projekt som avviker från det vanliga. Hon har stor vana att arbeta i samverkan.

Läs mer
Åsa Strömstedt

Åsa Strömstedt

Projektledare
08-588 919 92
asa.stromstedt@projektledarhuset.se
Axel Stureson

Axel Stureson

Projektledare, Projekteringsledare
08-588 919 46
axel.stureson@projektledarhuset.se

Axel arbetar som projektledare, projekteringsledare och byggledare inom offentliga och kulturhistoriska byggnader.

Läs mer
Tommy Styffe

Tommy Styffe

Projektledare, Installationsledare
08-588 919 59
tommy.styffe@projektledarhuset.se

Tommy arbetar inom AO Installation. Han arbetar som projektledare för installationsprojekt samt som installationsledare för fastighetstekniska installationer. Tommy har lång erfarenhet av mediaförsörjning till olika applikationer inom processindustri och komplexa installationsprojekt samt även nyproduktion av bostäder.

Läs mer
Emelie Svensson

Emelie Svensson

Projektledare
08-588 919 23
emelie.svensson@projektledarhuset.se

Emelie arbetar som projekt- och projekteringsledare inom kommersiella fastigheter och har tidigare erfarenheter som projektchef och projekteringsledare på entreprenadsidan. Emelie har därför en bred kunskap kring byggprocessens alla skeden både i offentliga och privata projekt.

Läs mer
Hillar Truuberg

Hillar Truuberg

Projektledare, Investeringsanalyser
08-588 919 16
hillar.truuberg@projektledarhuset.se

Hillar är projektledare med gedigen erfarenhet av fastighetsunderhåll, bygg- och fastighetsekonomi, bostadsfinansiering, investeringsanalyser, fastighets- och hyresfrågor samt ombildningar till bostadsrätter.

Läs mer
Mikaela Vadeby

Mikaela Vadeby

Projektledare
08-588 919 95
mikaela.vadeby@projektledarhuset.se

Mikaela har stor kunskap från hela byggprocessen då hon arbetat både i produktionen som arbetsledare och projektingenjör samt som projektledare för om- och nybyggnadsprojekt.

Läs mer
Hanna Wahl

Hanna Wahl

Projektledare
08-588 919 19
hanna.wahl@projektledarhuset.se

Hanna arbetar som projekt- och byggledare, främst inom kommersiella lokaler. Hanna har flerårig produktionserfarenhet, som bl.a. projektingenjör och platschef, inom såväl bostäder som kommersiella lokaler.

Läs mer
Anders Wiktorsson

Anders Wiktorsson

Projektledare
08-588 919 73
anders.wiktorsson@projektledarhuset.se

Anders arbetar som projektledare inom ROT, främst med bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
Anders har sedan tidigare breda erfarenheter från entreprenörssidan.

Läs mer
Eva Zachrisson

Eva Zachrisson

Affärsområdeschef Miljö & Hållbarhet
Miljösamordnare

08-588 919 13
eva.zachrisson@projektledarhuset.se

Eva är projektledare med inriktning mot miljöstyrning och miljösamordning. Uppdragen omfattar övergripande samordning och uppföljning av miljöarbetet i ett projekts alla faser.
Eva är certifierad i Miljöbyggnad, Assessor i BREEAM In-Use och Advisory Professional BREEAM-SE.

 

Läs mer
Sophi Payne Zakrisson

Sophi Payne Zakrisson

Projektledare
08-588 919 81
sophi.payne-zakrisson@projektledarhuset.se

Sophi arbetar som projektledare i byggprocessens tidiga skeden med fokus på avtals- och fastighetsbildningsfrågor. Hon har drygt 10 års samlad erfarenhet av fastighetsjuridik i samhällsbyggnadsprocessen med tidigare erfarenheter som exploateringsingenjör på byggföretag och som förrättningslantmätare på statliga Lantmäteriet.

Läs mer

Kontakta oss

Adress: Rosenlundsgatan 40, Stockholm, Sweden

Sök på hemsidan

Stäng