Affärsområdeschefer

Christian Branting

Christian Branting

Affärsområdeschef ROT
Projektledare

08-588 919 30
christian.branting@projektledarhuset.se

Christian arbetar som projektledare främst med bostadsrättsföreningar.
Han genomför stambyten och utvändiga renoveringsarbeten på fasader, balkonger och fönster samt vindsrenoveringar och lokalanpassningar.
Christian är certifierad Kontrollansvarig med Behörighet K.

Läs mer
Eva Zachrisson

Eva Zachrisson

Affärsområdeschef Miljö & Hållbarhet
Miljösamordnare

08-588 919 13
eva.zachrisson@projektledarhuset.se

Eva är projektledare med inriktning mot miljöstyrning och miljösamordning. Uppdragen omfattar övergripande samordning och uppföljning av miljöarbetet i ett projekts alla faser.
Eva är certifierad miljöbyggsamordnare i Miljöbyggnad och certifierad AP i BREEAM-SE och har stor erfarenhet av certifiering av offentliga och kommersiella byggnader.

Läs mer
Gunilla Lundström

Gunilla Lundström

Affärsområdeschef Infrastruktur
Projektledare

08-588 919 69
gunilla.lundstrom@projektledarhuset.se

Gunilla arbetar framförallt som projektledare i genomförandeskedet inom stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Förutom att ha arbetat som konsult har Gunilla lång erfarenhet inom samhällbyggnadsbyggnadsprocessen från kommunal och statlig anställning där hon också medverkat i tidiga skeden med planering och genomförandefrågor.

Läs mer
Inga Medin Stein

Inga Medin Stein

Affärsområdeschef Samhällsplanering
Projektledare

08-588 919 24
inga.medin-stein@projektledarhuset.se

Inga arbetar som projektledare i tidiga skeden. Hon har mer än 25 års erfarenhet av att lotsa fram projekt genom detaljplaneringsprocessen för kommunala, statliga och privata beställare. Inga är utbildad lantmätare från KTH.

Läs mer
Linus Clomén

Linus Clomén

Affärsområdeschef Installation
Projektledare, Installationsledare

08-588 919 25
linus.clomen@projektledarhuset.se

Linus är affärsområdeschef för AO Installation. Han arbetar också som projektledare för installationsprojekt samt som installationsledare för fastighetstekniska installationer. Linus har lång erfarenhet av mediaförsörjning till olika applikationer inom processindustri och komplexa installationsprojekt.

Läs mer
Örjan Kjellström

Örjan Kjellström

VD
Projektledare

08-588 919 10
orjan.kjellstrom@projektledarhuset.se

Örjan är Projektledarhusets VD. Han arbetar även som projektledare för ett antal fastighetsutvecklingsprojekt samt ny- och ombyggnationer, huvudsakligen av kommersiella fastigheter.

Läs mer
Oskar Öberg

Oskar Öberg

vVD, Affärsområdeschef

08-588 919 26
oskar.oberg@projektledarhuset.se

Oskar arbetar som vVD med ansvar för digitalisering samt projektledare och har genomfört flera om- och nybyggnadsprojekt i kontor-/butikslokaler, skolor och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Oskar har tidigare erfarenhet av installationsteknik och har arbetet som installationsentreprenör och installationsledare.

Läs mer
Sanna Söderhäll

Sanna Söderhäll

Affärsområdeschef Kommersiella fastigheter
Projektledare, Projekteringsledare

08-588 919 29
sanna.soderhall@projektledarhuset.se

Sanna arbetar som projekt-och projekteringsledare. Hon har stor erfarenhet av komplexa, installationstäta projekt, såsom laboratorier och sjukhus. Sanna har även arbetat med ombyggnadsprojekt av kommersiella byggnader och fastighetsutveckling.

Sanna är engagerad i utvecklingsfrågor gällande BIM-metodik och har goda kunskaper inom 3D-projektering och modellsamordning.

Sanna är arkitekt SAR/MSA.

Läs mer

Vill du komma i kontakt med oss?

Letar du efter någon speciell, vänligen gå till till våra medarbetare, annars fyll i nedanstående formulär.

Sök på hemsidan

Stäng