Samhällsplanering

Projektledarhuset lotsar fram projekt i tidiga skeden – genom detaljplaneprocessen - från idé till genomförande:
  • I förstudie- och programskede tar vi fram förutsättningarna för ett lyckat fastighetsutvecklingsprojekt.
  • Vi förhandlar fram markanvisnings- och exploateringsavtal, sköter myndighetskontakter och bevakar fastighetsbildningsförrättningar.
  • Vi skriver fram ärenden för politisk beredning och ansvarar för budget- och tidplaner.
  • Vi leder projektgrupper och handlar upp projekterande kompetenser.

 

Erfarna medarbetare

Våra projektledare i tidiga skeden har bred erfarenhet av exploateringsprojekt och går ofta in som resurser i beställarens organisation. Samtliga medarbetare har:

  • högskoleutbildning inom lantmäteri/samhällsbyggnad.
  • lång kommunal erfarenhet som anställda och/eller som konsulter i kommunala uppdrag.

 

Erfarenheterna täcker in såväl alla förekommande arbetsuppgifter inom en kommunal mark- och exploateringsenhet som projektledning av stora, komplexa stadsbyggnadsprojekt. Därutöver har vi förrättningslantmätarkompetens.

Affärsområdeschef

Inga Medin

Affärsområdeschef Samhällsplanering
Projektledare


08-588 919 24

Kontakta oss

Adress: Rosenlundsgatan 40, Stockholm, Sweden

Sök på hemsidan

Stäng