Installation

Projektledarhuset erbjuder installationsledning inom ventilation, värme, sanitet, kyla, el, styr och övervakning samt processtekniska system. Det är inte är ovanligt att upp till 60 procent av byggkostnaden består av installationstekniska system.

Den snabba utvecklingen ger fastighetsägare nya möjligheter till långsiktiga besparingar samt goda arbetsmiljöer och då är det viktigt att projektledningen förstår installationsteknikens betydelse. Önskemål och förväntningar ska avvägas mot system som möter energi- och miljökraven samt rymmas inom angivna kostnadsramar. Projektledarhuset har lång erfarenhet av installationsprojekt i:

 • kontorsmiljö
 • industri
 • laboratorium
 • sjukhus
 • spår- och järnvägar
 • köpcentrum

 

Vi arbetar med om- och nybyggnadsprojekt, för offentliga och kommersiella uppdragsgivare.

 

Våra uppdrag består av följande tjänster:

 • Projektledning av installationstäta projekt
 • Installationsledning och teknisk rådgivning genom projektets alla faser
 • Installationssamordning
 • Projekteringsledning
 • BIM ledning i projekt
 • Optimering av installationssystem
 • Granskning av handlingar från ekonomi-, kvalitets-, teknisk- och energiperspektiv
 • Statusbesiktning av installationstekniken i fastigheter

Affärsområdeschef

Linus Clomén

Affärsområdeschef Installation
Projektledare, Installationsledare


08-588 919 25

Kontakta oss

Adress: Rosenlundsgatan 40, Stockholm, Sweden

Sök på hemsidan

Stäng