Välkommen till Projektledarhuset

Vi gör verklighet av byggherrens vision. Med rätt kompetens leder vi projektet i mål inom givna ramar vad gäller tid, ekonomi och kvalitet.

Våra affärsområdenKontakt

Lena Hall ny VD för Projektledarhuset

Lena Hall är från och med den 17 januari 2022 ny VD för Projektledarhuset AB.
Läs mer

Projektledarhuset är numera en del av Raksystems!

Finländska Raksystems Group har förvärvat Projektledarhuset i Stockholm AB. Vi påbörjar nu en spännande resa tillsammans med en stark och välrenommerad aktör. Projektledarhuset kommer fortsatt att verka som ett sammanhållet bolag under eget namn och fortsätta erbjuda kunder projektledartjänster för bygg- renoverings-, installations- och infrastrukturprojekt, tillståndsbedömningar, stads- och miljöplanering samt miljöcertifiering.
Läs mer

Swenox

Tillbyggnad av befintlig industri, för tillskapande av ytor för ny produktionslina, samt ombyggnader i befintlig del för samkörning med den nya produktionslinan. Brukaren är Swenox. Swenox är v...
Läs mer

Musikmuseet

Musikmuseet är inrymt i gamla Kronobageriet sedan 1978. Byggnaden är från 1600-talets mitt och tillbyggd under 1700-talet. Byggnaden är statligt byggnadsminne. Lokalernas ytskikt skall förnyas oc...
Läs mer

Kv. Skidstaven 2

Byte av de elektriska installationerna inom 1 hus med sammanlagt 19 bostadslägenheter. Vårt uppdrag Inventering av underhållsbehov Upprättande av förfrågningsunderlag Upphandling a...
Läs mer

Brf. Storstugan

Att för beställarens räkning vara projektledare, byggledare, kontrollant och besiktningsman vid upphandling och genomförande av fönsterbyte. Vårt uppdrag Projektledning vid byte av fastigh...
Läs mer

Nya Attunda Tingsrätt, Färgskrapan

Projektet Färgskrapan har tillkommit p.g.a. domstolsverkets behov av större lokaler i anslutning till Attunda tingsrätt, Sollentuna. Utöver domstolslokaler kommer den nya byggnaden att inrymma caf...
Läs mer

Projektledning med engagemang

Projektledarhuset är ett väletablerat och välrenommerat konsultföretag inom bygg-, fastighets- och anläggningsbranschen. Vi erbjuder rätt kompetens och erfarenhet för att leda projekt i mål inom givna ramar när det gäller tid, ekonomi och kvalitet. Våra medarbetare står vid uppdragsgivarens sida i varje skede av projektet.

Medarbetare
Integritet

Integritet

Vi agerar professionellt, med respekt och lyhördhet för kundens bästa.
Vi säger alltid till och agerar om något är fel.

Kompetens

Kompetens

Vår kompetens är vårt viktigaste värde.
Med kompetens guidar vi våra kunder till hållbara lösningar och en lönsam affär.

Engagemang

Engagemang

Vi är engagerade och aktiva för att leverera mervärde.

Vill du bygga framtiden med oss?

Vi erbjuder ett trevligt, framgångsrikt och utvecklande företag med god lönsamhet. Som nyanställd möts du av en stark företagskultur som präglas av samhörighet, sammanhållning och trivsel.
Ansök nu
Adress: Rosenlundsgatan 40, Stockholm, Sweden

Sök på hemsidan

Stäng